Visheten bevarar från fördärv

Min son,

        om du tar emot mina ord
    och bevarar mina bud inom dig
(A) så att ditt öra lyssnar till visheten
    och du böjer ditt hjärta
        till klokheten,
(B) ja, om du ropar efter insikten
    och höjer din röst efter klokheten,
(C) om du söker den som silver
    och letar efter den
        som efter skatter,
då ska du förstå
    vad det är att vörda Herren
        och finna kunskapen om Gud.

(D) För det är Herren som ger vishet,
    från hans mun kommer kunskap
        och klokhet.
Han har visa råd[a]
        i förvar åt de ärliga,
    han är en sköld
        för dem som lever hederligt,
(E) han beskyddar det rättas stigar
    och bevarar sina frommas väg.
Då ska du förstå vad som är
    rättfärdigt, rättvist och rätt,
        det godas alla vägar.
10 För vishet ska komma in i ditt hjärta
    och kunskap bli ljuvlig för din själ,
11 omdöme ska bevara dig
    och klokhet beskydda dig.
12 Visheten ska rädda dig
        från det ondas väg,
    från dem som talar
        det som är förvridet,
13 som överger det rättas stigar
    för att vandra på mörkrets vägar,
14 som gläds över att göra det onda
    och fröjdar sig över
        ondskans förvrängningar,
15 som följer krokiga stigar
    och går på villovägar.

16 (F) Visheten ska rädda dig
        från den främmande kvinnan,
    från din nästas hustru
        som talar hala ord,
17 (G) hon som har övergett
        sin ungdoms vän
    och glömt sin Guds förbund[b].
18 (H) Hennes hus sjunker ner i döden,
    hennes vägar går
        till skuggornas boning.
19 De som går in till henne
        kommer aldrig tillbaka,
    de når inte livets stigar.

20 Därför ska du vandra
        på de godas väg
    och hålla dig
        på de rättfärdigas stigar,
21 (I) för de ärliga får bo i landet
        och de hederliga stanna där.
22 (J) Men de gudlösa[c] ska utrotas ur landet,
        de trolösa ryckas bort därifrån.

Footnotes

  1. 2:7 visa råd   Annan översättning (så Septuaginta): ”hjälp”.
  2. 2:17 sin Guds förbund   Äktenskapet beskrivs som ett förbund inför Gud (Mal 2:14, Hes 16:8f).
  3. 2:22 de gudlösa   Hebr. rashá syftar på någon som är ond, ogudaktig, skyldig till brott mot Gud.