Add parallel Print Page Options

Min son, om du tar emot mina ord
    och bevarar mina bud inom dig,
om du lyssnar till visheten
    och öppnar ditt hjärta för kunskapen,
om du ropar efter insikt
    och höjer din röst för att kalla på förstånd,
om du söker efter den
    som efter silver eller en gömd skatt,
då ska du förstå Herrens fruktan
    och finna kunskapen om Gud.
För Herren ger vishet,
    och från hans mun kommer kunskap och förstånd.
Han har framgång i beredskap åt de rättsinniga
    och är de oförvitligas sköld.
Han beskyddar det rättas väg
    och skyddar de trognas stigar.
Då kommer du att förstå vad rättfärdighet, rätt och ärlighet är,
    det godas alla vägar.
10 För visheten träder in i ditt hjärta
    och kunskapen gläder ditt sinne.
11 Klokheten ska värna dig
    och insikten beskydda dig.
12 Den räddar dig från de ondas väg,
    från dem som förvränger sanningen,
13 som lämnar den rätta vägen
    och vandrar på mörkrets stigar,
14 de som gläder sig åt ondskans gärningar
    och finner nöje i allt som är ont och perverst,
15 de som vandrar på slingriga stigar och villovägar.
16 Den räddar dig från den främmande kvinnan,
    den fräcka, som förför med sina ord,
17 som har lämnat sin ungdoms vän
    och glömt förbundet med sin Gud.
18 Hennes hus leder till de döda
    och hennes väg till de dödas andar[a].
19 De som går in till henne kommer aldrig tillbaka
    och finner aldrig livets vägar.
20 Gå därför de godas väg
    och håll dig på de rättfärdigas stigar.
21 De rättfärdiga ska få bo i landet,
    de oförvitliga får stanna där.
22 Men de onda ska utrotas ur landet
    och de trolösa ryckas bort därifrån.

Footnotes

  1. 2:18 Se not till Ps 88:11.