18 Enslingen följer

        sin egen lust,
    han går till storms
        mot all sund insikt.

(A) Dåren frågar inte efter förstånd,
    han vill bara uttrycka sina tankar.

(B) Kommer en gudlös
        kommer också förakt,
    med skamligheter följer vanära.

(C) Orden i människans mun
        är som djupa vatten,
    vishetens källa
        som en flödande bäck.

(D) Det är inte rätt
        att ta parti för den skyldige
    och vränga rätten
        för den oskyldige.

(E) Dårens läppar kommer med bråk,
    hans mun tigger om stryk.

(F) Dårens mun är hans fördärv,
    hans läppar en snara för hans liv.

(G) Baktalarens ord är som läckerbitar,
    de tränger ner i människans inre.

(H) Den som är försumlig i sitt arbete
    är broder till den som förstör.

10 (I) Herrens namn är ett starkt torn,
    den rättfärdige skyndar dit
        och får skydd.

11 (J) Den rikes välstånd
        är hans fasta borg,
    som en hög mur i hans inbillning.

12 (K) Hjärtats högmod går före fall,
    ödmjukhet föregår ära.

13 Att svara innan man lyssnat
    är dårskap och skam.

14 (L) Mod håller människan uppe[a]
        under sjukdom,
    men vem kan bära ett brutet mod?

15 Den klokes hjärta skaffar kunskap,
    och de visas öron söker kunskap.

16 (M) En gåva öppnar vägen
    och för givaren fram inför de stora.

17 Den som först för sin talan har rätt,
    tills motparten kommer
        och prövar saken.

18 (N) Lotten stillar dispyter
    och skiljer mellan mäktiga män.

19 En kränkt broder
    är svårare att vinna
        än en befäst stad,
    gräl är som bommar för en borg.

20 (O) Av munnens frukt
        blir magen mättad,
    man mättas av läpparnas skörd.

21 (P) Tungan har makt över död och liv,
    de som gärna brukar[b] den
        får äta dess frukt.

22 (Q) Den som funnit en hustru
        har funnit något gott,
    han har fått nåd från Herren.

23 Den fattige vädjar om nåd,
    den rike svarar med hårda ord.

24 (R) Vänner kan slita varandra i stycken,[c]
    men det finns en vän
        mer trofast än en bror.

Footnotes

  1. 18:14 Mod håller människan uppe   Annan översättning: ”Människans ande håller henne uppe”.
  2. 18:21 gärna brukar   Andra handskrifter (Septuaginta): ”behärskar”.
  3. 18:24 Vänner kan slita varandra i stycken   Annan översättning: ”En man med många vänner går det illa”.

Bible Gateway Sponsors