Add parallel Print Page Options

18 Den enslige söker sitt[a]
    och går emot allt förnuft.

En dåre finner inget behag i förstånd,
    han vill bara vädra sina egna åsikter.

När en gudlös kommer, kommer också förakt,
    och med skammen följer vanära.

Människors ord är som djupa vatten,
    vishetens källa som en flödande bäck.

Det är fel att ta parti för den skyldige
    och vägra den oskyldige hans rätt.

En dåres prat leder till strid,
    hans mun tigger om stryk.

En dåres mun blir honom till fördärv
    och hans ord en fälla för honom själv.

Skvaller är läckerbitar
    som slinker ner i människans inre.

Den som är lat i sitt arbete
    är släkt med den som förstör.

10 Herrens namn är ett starkt torn.
    Den rättfärdige flyr dit och är trygg.

11 Den rikes förmögenhet är hans fästning,
    som en hög mur i hans fantasi.

12 Hjärtats högmod går före fall,
    men ödmjukhet leder till ära.

13 Den som svarar innan han lyssnat,
    är dum och handlar skamligt.

14 Modet kan hålla en man uppe under sjukdom,
    men vem orkar med när modet är brutet?

15 Den kloke förvärvar mer kunskap,
    den vise har alltid öronen öppna och söker kunskap.

16 Gåvor öppnar vägen för en människa
    och för henne i kontakt med betydelsefulla personer.

17 Den som först lägger fram sin sak har rätt,
    tills en annan träder fram och ifrågasätter det.

18 Lotten avgör tvister
    och skiljer mellan starka motståndare.

19 Det är svårare att få tillbaka en kränkt vän än att inta en befäst stad.
    Tvister är som bommar för en fästning.

20 Av frukten av sitt tal blir människan mättad,
    buken fylls av skörden från läpparna.

21 Tungan har makt över liv och död.
    Den som älskar den får äta av dess frukt.

22 Den som finner en hustru har funnit lyckan
    och fått ta emotHerrens välbehag.

23 Den fattige vädjar om barmhärtighet,
    men den rike svarar med hårda ord.

24 Den som har många bekanta kan råka illa ut,
    men en verklig vän står en närmare än en bror.

Footnotes

  1. 18:1 Grundtextens innebörd är osäker.