Add parallel Print Page Options

15 Ett mjukt svar stillar vrede,
    men hårda ord leder till harm.

Den vises tal ger mycken kunskap,
    men dåren pladdrar dumheter.

Herren genomskådar allt
    och håller sitt öga på både de onda och de goda.

Helande ord är ett livets träd,
    men svekfulla ord krossar modet.

Den dumme förkastar sin fars fostran,
    men klok är den som låter sig tillrättavisas.

I den rättfärdiges hus finns en stor skatt,
    men den gudlöses inkomster fördärvas.

Den vises tal sprider kunskap,
    men det finns inte i dårens tankar.

Herren avskyr de ondas offer
    men gläder sig över de rättsinnigas böner.

Herren avskyr de gudlösas leverne,
    men älskar den som strävar efter rättfärdighet.

10 Den som överger vägen får en hård fostran[a]
    och den som hatar tillrättavisning måste dö.

11 Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren.
    Hur mycket mer då människornas innersta!

12 Hädaren gillar inte att bli tillrättavisad,
    och han vill inte gå till de visa.

13 Ett glatt hjärta får ansiktet att utstråla glädje,
    men hjärtesorg gör människan modlös.

14 Den förnuftiges hjärta söker kunskap,
    men dåren matar sig själv med dumhet.

15 För den betryckte är varje dag en påfrestning,
    men för den som är nöjd är var dag en fest.

16 Det är bättre att äga lite och frukta Herren
    än att äga mycket och oroa sig.

17 En tallrik grönsaker med kärlek är bättre
    än en fin oxstek med hat.

18 En man med häftigt humör vållar strid,
    men den tålmodige lugnar ner grälet.

19 Den lates väg spärras av törne,
    men den rättsinnige tar sig fram på en banad väg.

20 En vis son är sin fars glädje,
    en dåraktig föraktar sin mor.

21 Den som saknar vett gläder sig över dumhet,
    men den förståndige håller en rak kurs.

22 Utan samråd går planerna i stöpet,
    men med många rådgivare lyckas man.

23 Det är en glädje för människan att kunna ge svar – 
    hur gott är inte ett ord i rätt tid!

24 Den förståndige vandrar uppåt på livets väg
    för att undvika dödsriket där nere.

25 Herren river ner den högfärdiges hus,
    men gränsen till änkors egendom beskyddar han.

26 Herren avskyr de gudlösas tankar,
    men vänliga ord är rena.

27 Med oärligt förtjänta pengar drar man olycka över hela familjen,
    men den som hatar mutor får ett långt liv.

28 Den rättfärdige överväger sitt svar,
    men ur den gudlöses mun flödar ondska.

29 Herren är långt borta från de onda,
    men han hör den rättfärdiges böner.

30 En vänlig blick gör hjärtat glatt,
    en god nyhet ger kroppen hälsa.

31 Den som lyssnar till nyttig kritik
    får vistas bland de visa.

32 Den som avvisar fostran föraktar sitt eget liv,
    men den som tar emot tillrättavisning får insikt.

33 Herrens fruktan lär ut vishet,
    och ödmjukhet är vägen till ära.

Footnotes

  1. 15:10 Eller: Fostran är något ont för den som överger vägen…