Add parallel Print Page Options

11 Herren avskyr en falsk våg
    men gläds över rätt vikt.

Högfärden åtföljs av skam,
    ödmjukheten av vishet.

Den ärlige leds av sin redbarhet,
    de trolösas falskhet blir deras fall.

Rikedomen har inget värde på vredens dag,
    men rättfärdighet räddar från döden.

Den redbares rättfärdighet gör hans väg jämn,
    men den ondes ondska blir hans fall.

Den ärlige räddas av sin rättfärdighet,
    men de trolösa fångas av sina begär.

När den onde dör är hoppet ute,
    inget mer finns att vänta av hans kraft.

Den rättfärdige räddas ur nöden,
    den onde drabbas i hans ställe.

Den gudlöse fördärvar sin nästa med sina ord,
    men den rättfärdige räddas av kunskapen.

10 De rättfärdigas framgång blir till glädje för staden
    men de ondas undergång väcker jubelrop.

11 De rättsinnigas välsignelser bygger upp en stad,
    men de ondas ord river ner den.

12 Den som visar förakt för sin nästa saknar vett,
    men den förståndige tiger.

13 Den som skvallrar röjer hemligheter,
    men den som är pålitlig för dem inte vidare.

14 Utan ledarskap lider en nation nederlag,
    men med många rådgivare kan den räddas.

15 Den som går i borgen för en främling råkar illa ut,
    men den som avstår från handslag är trygg.

16 En älsklig[a] kvinna vinner ära,
    men våldsamma män vinner bara rikedom.[b]

17 Den barmhärtige gör sig själv gott,
    men den som är grym vållar sig själv skada.

18 Den onde gör en bedräglig vinst,
    men den som sår i rättfärdighet får en säker belöning.

19 Den verkligt rättfärdige vinner liv,
    men den som strävar efter det onda går mot sin död.

20 Herren avskyr den falske
    men gläder sig över den som lever oförvitligt.

21 Den onde kommer sannerligen inte att förbli ostraffad,
    men de rättfärdigas efterkommande går fria.

22 Som en guldring i ett gristryne
    är skönhet hos en kvinna som saknar vett.

23 De rättfärdiga kan se fram emot lycka,
    men de gudlösa kan bara hoppas på vrede.

24 Den som är generös får mer,
    den snåle blir bara allt fattigare.

25 Den frikostige blir rik,
    och den som ger andra att dricka får själv dricka.

26 Människor förbannar den som undanhåller sin säd
    men välsignar den som säljer.

27 Den som söker efter det goda finner lyckan,
    och den som söker efter det onda drabbas av det.

28 Den som förlitar sig på rikedom faller,
    men de rättfärdiga grönskar som löven.

29 Den som försummar sin familj kommer att ärva vind,
    och den dåraktige får bli den vises tjänare.

30 Den rättfärdiges frukt är ett livets träd,
    och den vise vinner själar.

31 Den rättfärdige får sin lön på jorden,
    hur mycket mer då den onde och syndaren!

Footnotes

  1. 11:16 Det hebreiska ordet kan också betyda: en kvinna med skönhet, elegans, charm, vänlighet.
  2. 11:16 I versens senare del är innebörden osäker i grundtexten. Alternativa tolkningar är: …och de flitiga/driftiga vinner rikedom.