Salomos ordspråk

10 (A) Detta är Salomos ordspråk:

En vis son gläder sin far,
    en dåraktig son
        är en sorg för sin mor.

(B) Oärlig vinst är till ingen nytta,
    men rättfärdighet
        räddar från döden.

Herren låter inte
        en rättfärdig själ hungra,
    men han avvisar de ondas begär.

(C) Lat hand gör fattig man,
    flitig hand ger rikedom.

(D) En klok son samlar
        om sommaren,
    en odåga till son sover i skördetid.

(E) Välsignelser vilar
        på den rättfärdiges huvud,
    de gudlösas mun
        gömmer på våld[a].

(F) Den rättfärdiges minne
        blir till välsignelse,
    de gudlösas namn multnar bort.

(G) Ett vist hjärta tar emot tillsägelser,
    dårens läppar leder till fall.

(H) Den som lever hederligt
        lever trygg,
    den som går krokiga vägar
        blir avslöjad.

10 (I) Den som blinkar med ögonen
        vållar smärta,
    dårens läppar leder till fall[b].

11 (J) Den rättfärdiges mun
        är en källa till liv,
    de gudlösas mun
        gömmer på våld.

12 (K) Hat skapar gräl,
    kärlek skyler alla synder.

13 (L) Vishet finner man
        på den klokes läppar,
    riset är till för
        den vettlöses rygg.

14 (M) De visa sparar på kunskap,
    dårens mun bjuder in olycka.

15 (N) Den rikes välstånd
        är hans fasta borg,
    de armas fattigdom
        deras fördärv.

16 (O) Den rättfärdiges arbete
        leder till liv,
    den gudlöses vinst
        leder till synd.

17 (P) Att ta vara på förmaning
        är vägen till livet,
    den som föraktar tillrättavisning
        leder andra vilse.

18 Den som döljer hat
        har falska läppar,
    den som sprider förtal är en dåre.

19 (Q) Där orden är många
        uteblir inte synd,
    klok är den
        som styr sina läppar.

20 (R) Den rättfärdiges tunga
        är utvalt silver,
    de gudlösas hjärtan
        har ringa värde.

21 (S) Den rättfärdiges läppar
        ger näring[c] åt många,
    dårar dör av brist på förstånd.

22 (T) Herrens välsignelse ger rikedom,
    egen möda tillför inget[d].

23 (U) Dårens glädje
        är att göra det skamliga,
    den förståndiges glädje
        är visheten.

24 (V) Den gudlöse drabbas
        av det han fruktar,
    de rättfärdiga får vad de önskar.

25 (W) När stormen kommer
        är det slut med den gudlöse,
    men den rättfärdige
        har en evig grund.

26 Som syra för tänderna
        och rök för ögonen
    är den late för den
        som skickar honom.

27 (X) Att vörda Herren förlänger livet,
    men de gudlösas år förkortas.

28 (Y) De rättfärdigas väntan
        leder till glädje[e],
    de gudlösas hopp blir till intet.

29 Herrens väg är den ärliges värn
    men förbrytares fördärv.

30 (Z) Den rättfärdige ska aldrig vackla,
    men de gudlösa får inte bo i landet.

31 (AA) Den rättfärdiges mun
        flödar av vishet,
    men en falsk tunga skärs av.

32 Den rättfärdiges läppar vet
        vad som är välbehagligt,
    de gudlösas mun förvränger allt.

Footnotes

  1. 10:6 gömmer på våld   Annan översättning: ”täcks av våld” (även i vers 11).
  2. 10:10 dårens läppar leder till fall   Andra handskrifter (Septuaginta): ”den som tillrättavisar öppet skapar frid”.
  3. 10:21 näring   Annan översättning: ”vägledning”.
  4. 10:22 egen möda tillför inget   Annan översättning: ”han tillför inget besvär med den”.
  5. 10:28 leder till glädje   Annan översättning: ”är en glädje”.

Bible Gateway Sponsors