Inledning

(A) Ordspråk[a] av Salomo, Davids son, Israels kung.

Med dem lär man känna
        vishet och förmaning
    och förstår kloka ord,
man får förmaning
        till att handla vist,
    rättfärdigt, rättvist och rätt.
De ger de okunniga[b] klokhet,
    de unga kunskap och omdöme.
Den vise hör dem
        och ökar sin lärdom,
    den förståndige får klok ledning.
Med dem förstår man
    ordspråk och liknelser,
        de visas ord och deras gåtor.
(B) Att vörda Herren
        är början till kunskap,
    men dårar[c] föraktar
        vishet och förmaning.

Varning för att ledas vilse

(C) Hör, min son,
        din fars förmaning
    och förkasta inte
        din mors undervisning,
(D) för de är en skön krans
        för ditt huvud
    och en vacker kedja
        för din hals.[d]

10 (E) Min son, om syndare lockar dig,
        så följ dem inte.
11 Om de säger:
        ”Kom med oss!
    Vi ska ligga på lur efter blod,
        i bakhåll för oskyldiga
            utan orsak.
12 Som dödsriket
        ska vi sluka dem levande,
    friska och sunda
        ska de fara ner i graven.
13 Allt dyrbart ska vi vinna,
        vi ska fylla våra hus med byte.
14 Dela du vår lott med oss!
    Vi alla ska ha gemensam kassa.”

15 Min son,
        gå inte samma väg som de,
    håll din fot borta från deras stig,
16 (F) för deras fötter
        skyndar till det som är ont,
    de rusar för att spilla blod.
17 Det är ingen mening
        att lägga ut nätet
    inför ögonen på alla fåglarna.
18 De ligger på lur efter sitt eget blod,
    de gillrar fällor för sina egna liv[e].
19 (G) Så går det dem som söker
        oärlig vinst,
    den tar livet av sina ägare.

Visheten kallar och varnar

20 Visheten ropar på gatan,
    hon höjer sin röst på torgen.
21 (H) Hon predikar i gathörnens buller[f],
    vid ingången till stadens portar[g]
        talar hon sina ord:
22 ”Hur länge ska ni okunniga
        älska okunnighet,
    ni hånare njuta av att håna
        och ni dårar hata kunskap?
23 Vänd om till mig när jag varnar er.
    Se, jag ska låta min Ande
        flöda över er,
    jag ska låta er lära känna mina ord.

24 (I) Men ni vägrade lyssna
        när jag ropade,
    ingen brydde sig
        när jag räckte ut min hand.
25 Ni förkastade alla mina råd
    och ville inte veta av
        mina varningar.
26 (J) Därför ska också jag le åt er olycka
    och håna när skräcken drabbar er,
27 när skräcken kommer som ett oväder
    och er olycka drar in
        som en storm,
    när nöd och ångest drabbar er.

28 (K) Då ska de ropa till mig
        utan att jag svarar,
    de ska söka mig
        utan att finna mig.
29 De hatade kunskap
    och valde inte att vörda Herren,
30 de ville inte veta av mitt råd
    utan föraktade alla mina varningar.
31 (L) Därför ska de få äta
        sina gärningars frukt
    och mättas av sina onda planer,
32 för de okunnigas avfällighet
        ska döda dem
    och dårarnas sorglöshet
        förgöra dem.
33 Men den som lyssnar till mig
        ska bo i trygghet
    och inte behöva frukta något ont.”

Footnotes

  1. 1:1 Ordspråk   Hebreiska mashál betyder ”liknelse” eller visdomsord i vidare bemärkelse.
  2. 1:4 okunniga   Det hebreiska ordet syftar på att vara naiv, oerfaren och lättpåverkad av ondskan.
  3. 1:7 dårar   Det hebreiska ordet betecknar brister i vett och värderingar snarare än begåvning.
  4. 1:9 kedja för din hals   Officiellt ämbetstecken (jfr 1 Mos 41:42, Dan 5:29).
  5. 1:18 liv   Annan översättning: ”själar” (även i 6:32, 7:23, 13:3, etc).
  6. 1:21 i gathörnens buller   Andra handskrifter (Septuaginta): ”från toppen av murarna”.
  7. 1:21 stadens portar   Där alla passerade och där samhällets frågor beslutades (31:23, Rut 4).

Bible Gateway Sponsors