A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 2 Nya Levande Bibeln (SVL)

Visheten kommer från Gud

1-2 Varje ung man som lyssnar till mig och följer mina råd kommer att bli vis och få ett gott förstånd.

3-5 Ja, om du vill ha större insikt och omdöme och söker efter detta på samma sätt som du söker efter pengar du tappat eller efter gömda skatter, då ska du få vishet och kunskap från Gud. Du kommer snart att lära dig vikten av att ära Herren och lita på honom.

För Herren ger vishet! Alla hans ord är skatter som ger kunskap och förstånd.

7-8 Han ger gott omdöme till de gudfruktiga. Han är en sköld som hjälper och skyddar dem. Han följer dem på vägen.

Han visar dem hur man skiljer mellan rätt och orätt, ja, hur man fattar rätta beslut.

10 Vishet och kunskap kommer nämligen att hitta vägen till ditt innersta och fylla ditt liv med glädje.

11-13 Du kommer att få förstånd till att hålla dig borta från onda människor, som vill göra dig till medbrottsling, människor som vänder sig från Gud för att gå mörka och onda vägar,

14 och som frossar i ondska och njuter av att synda.

15 Allt de gör och säger är lögn och falskhet.

16-17 Endast visheten från Herren kan få en man att motstå förföriska ord från kvinnor som lever i otrohet. Dessa kvinnor har övergett sina män och glömt de heliga löften de en gång gett.

18 Deras hus kantar vägen till döden och helvetet.

19 De män som går in till dem kommer aldrig tillbaka. Ingen av dem återvänder till livet.

20 Följ i stället de gudfruktiga männens exempel, så kommer du att ledas in på rätta vägar.

21 Endast goda människor får bo i landet.

22 Onda människor däremot förlorar allt gott de äger och drivs på flykten.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Ordspråksboken 2 Svenska 1917 (SV1917)

Min son, om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig,

så att du låter ditt öra akta på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten,

ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst till att kalla på klokheten,

Om du söker efter henne såsom efter silver och letar efter henne såsom efter en skatt,

då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.

Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,

ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han.

Då skall du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet, ja, det godas alla vägar.

10 Ty visheten skall draga in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ,

11 eftertänksamheten skall vaka över dig, klokheten skall beskydda dig.

12 Så skall hon rädda dig från de ondas väg, från män som tala vad vrångt är,

13 från dem som hava övergivit det rättas stigar. för att färdas på mörkrets vägar,

14 från dem som glädjas att göra om och fröjda sig åt ondskans vrånga väsen,

15 från dem som gå på krokiga stiga och vandra på förvända vägar.

16 Så skall hon rädda dig ifrån främmande kvinnor, från din nästas hustru, som talar hala ord,

17 från henne som har övergivit sin ungdoms vän och förgätit sin Guds förbund.

18 Ty en sådan sjunker med sitt hus ned i döden, och till skuggornas boning leda hennes stigar.

19 Ingen som har gått in till henne vänder åter Och hittar tillbaka till livets vägar.

20 Ja, så skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar.

21 Ty de redliga skola förbliva boende i landet och de ostraffliga få stanna kvar däri.

22 Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.

Viewing of
Cross references
Footnotes