20 En ekj sach en Enjel fomm Himel rauf kome dee daen Schlaetel haud to daen gruntloose Aufgrunnt, en ne groote Kjaed enn siene Haunt.

Hee kjreach daen Drache tohoole, dee oole Schlang, dee Diewel en Soton, en bunk am faust opp dusent Yoa,

en schmeet am enn daen Aufgrunnt enenn, en schloot am enn, en fesaeajeld daut, soo daut hee nich meeha dee Natsjoone fefeare sull bott dee dusent Yoa febie sent; dan mott am wada fa en kjleenet Stoot loos jelote woare.

En ekj sach Troone, en see saute doabowe, en an wort Jerecht jejaeft; en ekj sach daen aeare Seele dee waeajen aea Zeichness fa Jesus, en waeajen Gott sien Wuat weare doot jemoakt worde, en dee daut Tia, oda sien Bilt nich haude aunjebaet, en haude nich sien Teakjen opp aea Stearn oda oppe Haunt jenome; en dee kjeeme wada tom Laewe, en rejeade met Christus fa dusent Yoa.

Oba dee aundre Doodje woare nich tom laewe kome bott dee dusent Yoa febie sent. Dit es daut easchte Oppstone fomm Doot.

Jesaeajent es dee, dee en Aundeel woat ha aun daut easchte Opsstone fomm Doot; aewe soone haft dee tweede Doot kjeene Follmacht, oba dee woare Christus en Gott siene Priesta senne, en woare met am rejeare fa dusent Yoa.

En wan dee dusent Yoa to Enj sent, mott Soton loos jelote woare ut sien Jefenknes,

en woat rut gone enn dee feehe Rechtunje fonne Welt omm dee Natsjoone to fefeare, Gog en Magog, daen toop to saumle tom Kjrich, daen aeare Tsol soo es aus daut Saunt aum Maea.

En see jinje aewa dee gaunse Ead, en trocke runt omm dee Heilje aea Loage, en dee leefste Staut; en Fia kjeem utem Himel en deed an ommbrinje.

10 En de Diewel dee an fefeat haud, wort em Fia en Schwaewelblit See enenn jeschmaete wua daut Tia en dee faulscha Profeet uk weare, en daen woat Dach en Nacht jekjwaelt woare fa aule Eewichkjeit.

11 En ekj sach en groota, witte Troon, uk daem dee doabowe saut, fonn waem de Himel en dee Ead wajch fluage, en nich meeha to finje weare.

12 En ekj sach dee Doodes, kjleen en groot, fer daen Troon stone, en Beakja worde opjemoakt; en noch een Buak wort opjemoakt, daut es daut Laewesbuak. En dee Doodes worde jerecht no aeare Woakje soo auset enn dee Beakja jeschraewe wea.

13 En daut Maea jeef de Doodes opp dee doabenne weare, en Doot en de Hal jeewe dee Doodes opp dee doabenne weare, en dee worde aule doano jerecht aus aeare Woakje weare.

14 En dee Doot en de Hal worde enn daen Fiasee enenn jeschmaete. Dit, dee Fiasee, es dee tweeda Doot.

15 En wan irjent waea nich to finje wea enn daut Laewesbuak enenn jeschraewe, daem wort enn daut Fiasee enenn jeschmaete.