Add parallel Print Page Options

29 (A)Musa ne Alooni ne bagenda, ne bakuŋŋaanya abakulu abakulembeze b’abaana ba Isirayiri;

Read full chapter