Domsord över Edom

Obadjas profetia.[a]

Så säger Herren Gud om Edom:
    Vi har hört ett budskap
        från Herren,
    och en budbärare är utsänd
        bland hednafolken:
    ”Upp, låt oss resa oss
        och strida mot Edom!”

Se, jag har gjort dig obetydlig
        bland hednafolken,
    djupt föraktad är du.
Ditt hjärtas övermod
        har bedragit dig
    där du bor bland bergsklyftorna
        i din höga boning
    och säger i ditt hjärta:
        ”Vem kan störta mig
            till jorden?”
Om du än svävade högt som örnen
    och byggde ditt bo
        mitt bland stjärnorna,
    så skulle jag ändå
        störta ner dig därifrån,
    säger Herren.

Om tjuvar kommer till dig
    eller plundrare om natten,
        då är det ute med dig!
    Ska de inte stjäla
        tills de fått nog?
    Om vinbärgare kommer till dig,
        ska de då lämna en efterskörd?
Hur genomsökt ska inte Esau bli!
    Hans dolda skatter ska letas fram.
Alla som var i förbund med dig
        ska driva dig till gränsen,
    de som levde i fred med dig
        ska bedra dig
            och bli dig övermäktiga,
    de som äter ditt bröd
        ska lägga en snara under dig.
    Det finns inget förstånd hos dem.[b]

Ska jag inte på den dagen,
        säger Herren,
    förgöra de visa i Edom
        och allt förstånd på Esaus berg?
Dina hjältar, Teman,
        ska slås av förfäran,
    och var man på Esaus berg
        ska bli utrotad och dräpt.
10 För våld mot din broder Jakob
    ska du täckas med skam
        och utrotas till evig tid.

11 Den dag du stod på avstånd,
    den dag då främlingar
        förde bort hans rikedom
    och utlänningar drog in
        genom hans portar
            och kastade lott om Jerusalem,
    då var du också som en av dem.
12 Se inte med skadeglädje
    på din broders dag,
        på hans olyckas dag,
    gläd dig inte över Juda barn
        på deras undergångs dag,
    öppna inte din mun så stort
        på nödens dag.
13 Dra inte in genom mitt folks port
        på deras ofärds dag,
    se inte med skadeglädje
        på hans olycka, du också,
            på hans ofärds dag,
    sträck inte din hand
        efter hans rikedomar
            på hans ofärds dag.
14 Stå inte vid vägskälet
        för att hugga ner hans flyktingar
    och utlämna inte hans överlevande
        på nödens dag.

Herrens dag

15 För Herrens dag är nära
        för alla hednafolk.
    Så som du har gjort
        ska det göras mot dig,
    dina gärningar
        ska komma tillbaka
            över ditt eget huvud.
16 Så som ni har druckit
        på mitt heliga berg
    ska alla hednafolk få dricka[c]
        utan uppehåll[d].
    De ska dricka, de ska svälja,
        de ska bli som om
            de aldrig funnits.

17 Men på Sions berg
        ska det finnas en räddad skara[e].
    Det ska vara en helig plats,
        och Jakobs hus ska åter
            få råda över sina besittningar.
18 Då ska Jakobs hus bli en eld
        och Josefs hus en låga,
    och Esaus hus ska vara som strå,
        och de ska tända eld på dem
            och förtära dem.
    Ingen av Esaus hus
        ska komma undan,
    för Herren har talat.

19 Då ska de som bor i Negev ta Esaus berg i besittning. De som bor i Låglandet ska ta filisteernas land. Man ska ta Efraims land och Samariens mark i besittning, och Benjamin ska ta Gilead.[f] 20 Och de som förts bort av denna Israels här, de som bor i Kanaan ända till Sarefat,[g] liksom de som förts bort från Jerusalem, de som bor i Sefarad[h], dessa ska ta Negevs städer i besittning. 21 Frälsare[i] ska dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg.

Och riket ska tillhöra Herren.

Footnotes

  1. 1 profetia   Ordagrant: ”syn”, det som profeten har sett och fått uppenbarat.
  2. 7 inget förstånd hos dem   Annan översättning: ”ingen som märker den”.
  3. 16 dricka   Herrens dom framställs som en bägare att dricka (jfr Jer 25:15f, Upp 16:19).
  4. 16 utan uppehåll   Andra handskrifter: ”omkring”.
  5. 17 en räddad skara   Annan översättning: ”en räddning”.
  6. 19 Versen beskriver en expansion åt sydöst, sydväst, norr och öst från Juda sett.
  7. 20 Sarefat   Kuststad drygt 2 mil norr om Tyrus i nuvarande Libanon.
  8. 20 Sefarad   Troligen mediska Saparda i västra nuvarande Iran, eller möjligen Sardes i västra nuvarande Turkiet.
  9. 21 Frälsare   Andra handskrifter (Septuaginta): ”De frälsta”.

Bible Gateway Sponsors