A A A A A
Bible Book List

Numeri 34 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Graniţele Israelului

34 Domnul i-a zis lui Moise: „Porunceşte-le israeliţilor şi spune-le: «Când veţi intra în Canaan, ţara aceasta, care v-a căzut ca moştenire, ţara Canaanului, va avea următoarele hotare:

Partea de sud să se întindă de la pustia Ţin până la hotarul Edomului. Astfel hotarul de sud va începe de la marginea Mării Sărate[a] spre răsărit, va trece pe la sud de Înălţimea Scorpionului[b] şi va continua spre Ţin până la sud de Kadeş-Barnea. Apoi va trece prin Haţar-Adar spre Aţmon, unde se va întoarce până la Râul Egiptului[c] şi se va sfârşi la mare[d].

Hotarul de apus va fi Marea cea Mare[e]. Acesta vă va fi hotarul de apus.

Pentru hotarul de nord, trageţi o linie de la Marea cea Mare la muntele Hor, de la muntele Hor la Lebo-Hamat[f]. Apoi hotarul va ajunge la Ţedad, va continua la Zifron şi va sfârşi la Haţar-Enan. Acesta să vă fie hotarul de nord.

10 Pentru hotarul de răsărit, trageţi o linie de la Haţar-Enan la Şefam. 11 Hotarul va coborî de la Şefam la Ribla, la răsărit de Ayin, şi va continua pe marginea de răsărit a mării Chineret[g]. 12 Apoi hotarul va coborî de-a lungul Iordanului şi se va sfârşi la Marea Sărată. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.»“

13 Moise le-a poruncit israeliţilor: „Aceasta este ţara pe care o veţi lua în stăpânire prin tragere la sorţi. Domnul a poruncit să fie dată la nouă seminţii şi jumătate, 14 căci seminţia urmaşilor lui Ruben, potrivit familiilor lor, seminţia urmaşilor lui Gad, potrivit familiilor lor şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au primit moştenirea. 15 Aceste două seminţii şi jumătate şi-au primit moştenirea la răsărit de Iordan, în faţa Ierihonului, spre răsărit.“

Numele celor care trebuie să împartă ţara

16 Domnul i-a mai zis lui Moise: 17 „Iată numele bărbaţilor care trebuie să vă împartă ţara: preotul Elazar şi Iosua, fiul lui Nun. 18 Să numeşti împreună cu ei câte un bărbat din fiecare seminţie, care să-i ajute la împărţirea ţării. 19 Iată numele acestor bărbaţi:

Caleb, fiul lui Iefune, din seminţia lui Iuda;

20 Samuel, fiul lui Amihud, din seminţia lui Simeon;

21 Elidad, fiul lui Chislon, din seminţia lui Beniamin;

22 Buchi, fiul lui Iogli, conducător din seminţia lui Dan;

23 Haniel, fiul lui Efod, conducător din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif;

24 Chemuel, fiul lui Şiftan, conducător din seminţia lui Efraim, fiul lui Iosif;

25 Eliţafan, fiul lui Parnak, conducător din seminţia lui Zabulon;

26 Paltiel, fiul lui Azan, conducător din seminţia lui Isahar;

27 Ahihud, fiul lui Şelomi, conducător din seminţia lui Aşer;

28 Pedahel, fiul lui Amihud, conducător din seminţia lui Neftali.“

29 Aceştia sunt bărbaţii cărora Domnul le-a poruncit să le împartă israeliţilor moştenirea în ţara Canaanului.

Footnotes:

  1. Numeri 34:3 Marea Moartă (şi în v. 12)
  2. Numeri 34:4 Ebr.: Akrabim
  3. Numeri 34:5 Modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar braţul răsăritean al Deltei Nilului
  4. Numeri 34:5 Marea Mediterană
  5. Numeri 34:6 Marea Mediterană (şi în v. 7)
  6. Numeri 34:8 Sau: intrarea în Hamat
  7. Numeri 34:11 Marea Galileii
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes