Add parallel Print Page Options

Kamfo Awurade

150 Kamfo Awurade! Kamfo Awurade wɔ ne fi! Kamfo ne tumi wɔ soro! Kamfo no wɔ nneɛma akɛse a wayɛ no ho. Kamfo ne kɛseyɛ. Momfa ntorobɛnto nkamfo no. Momfa asanku ne bɛnta nkamfo no. Momfa nkyene ne asaw nkamfo no. Momfa asanku ne mmɛn nkamfo no. Momfa kyɛnkyɛnn nkamfo no. Mommɔ kyɛnkyɛnn dennen nkamfo no.

Momma nea ɛhome nyinaa nkamfo Awurade!

Kamfo Awurade!