A A A A A
Bible Book List

Nehemja 8 Nya Levande Bibeln (SVL)

Esra läser ur Guds lag

På hösten, när alla hunnit installera sig i sina hemstäder, återsamlades allt folket på torget mitt framför Vattenporten i Jerusalem och bad att Esra, den skriftlärde, skulle läsa för dem ur lagen som Gud hade gett Mose.

2-5 På första dagen i sjunde månaden hände detta. Esra tog fram bokrullen med Moses lag. Han stod på en plattform av trä, som var tillverkad speciellt för detta tillfälle, så att alla kunde se honom när han läste. Han var vänd mot torget framför Vattenporten. Alla stod upp när han öppnade bokrullen, och de som var tillräckligt gamla för att förstå lyssnade mycket uppmärksamt. Han läste från tidigt på morgonen och fram till middagen. Till höger om honom stod Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia och Maaseja, och på hans vänstra sida stod Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Hasbaddana, Sakarja och Mesullam.

Sedan lovprisade Esra Herren, den store Guden, och med upplyfta händer sa allt folket Amen, amen! Därefter böjde de sig ner och tillbad Herren med sina ansikten mot marken.

7-8 Medan Esra läste ur bokrullen gick Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Ackub, Sabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och de andra leviterna omkring bland folket och förklarade vad den upplästa texten betydde.

Alla började gråta när de hörde lagens ord.Då sa Nehemja, landshövdingen, Esra, prästen, och leviterna som undervisade folket: Gråt inte på en dag som denna! Det här är en helig dag inför Herren, er Gud. Nehemja fortsatte:

10 Fira den med en festmåltid och dela med er till dem som inget har. Tänk på att glädjen i Herren är er styrka! Ni ska inte vara bedrövade och sorgsna!

11 Leviterna försökte också lugna folket och sa till dem: Det är sant! Gråt inte, för det här är en helig glädjedag och inte en sorgedag!

12 Alla gick då tillsammans för att äta en festmåltid. De förstod nu att det var en glädjens högtidsdag, därför att de kunde höra och förstå Guds ord.

13 Nästa dag samlades huvudmännen för de olika familjerna och leviterna och prästerna tillsammans med Esra för att studera lagen i detalj.

14 De upptäckte att Herren hade sagt till Mose att Israels folk skulle bo i hyddor under högtiden som hölls den månaden.

15 Han hade också sagt att folket i alla landets städer, och i Jerusalem, skulle gå upp i bergen och samla grenar från olivträd, myrten, palmträd och fikonträd till att bygga sina hyddor av.

16 Folket gick då ut och skar grenar och använde dem för att bygga hyddor på taken till sina hus eller på gårdsplanerna, på tempelplatsen eller på torgen vid Vattenporten och Efraimsporten.

17 I dessa lövhyddor bodde de under sju dagar medan högtiden pågick, och alla som återvänt från fångenskapen deltog under stor glädje. Man hade inte firat på detta sätt sedan Josuas dagar.

18 Esra läste ur bokrullen varje dag under dessa sju dagar, och på den åttonde dagen avslutade man högtiden som det var föreskrivet i Moses lag.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes