A A A A A
Bible Book List

Nehemja 3 Nya Levande Bibeln (SVL)

Fördelning av arbetet

Översteprästen Eljasib och de andra prästerna byggde upp Fårporten, hängde upp dörrarna på den och invigde den. Därefter byggde de upp muren ända bort till Hammeatornet och Hananeltornet.

Där tog en grupp män från Jeriko vid, och i nästa sektion leddes arbetslaget av Imris son Sackur.

Fiskporten byggdes av Hassenaas söner. De utförde hela arbetet, gjorde i ordning bjälkarna, hängde upp portarna och tillverkade reglar och bommar.

Meremot, som var son till Uria och sonson till Hackos, reparerade nästa sektion av muren, och sedan följde Mesullam, son till Berekja och sonson till Mesesabel, och Sadok, Baanas son.

Efter dem arbetade män från Tekoa på nästa avsnitt, men deras ledare var ovilliga att underordna sig arbetsledningen.

Gamla porten reparerades av Jojada, Paseas son, och Mesullam, Besodjas son. De lade upp bjälkarna, hängde upp portarna och satte bommar och reglar på plats.

Intill dem arbetade män från Gibeon och Mispa, Melatja från Gibeon och Jadon från Meronot.

Guldsmeden Ussiel, Harhajas son, reparerade nästa avsnitt, och Hananja, som var parfymtillverkare, det följande ända fram till Breda muren.

Refaja, Hurs son, borgmästare i en del av Jerusalem, arbetade närmast dem.

10 Jedaja, Harumafs son, reparerade muren intill sitt eget hus, och efter honom tog Hasabnejas son Hattus vid.

11 Malkia, Harims son, och Hassub, Pahat-Moabs son, reparerade Ugnstornet och ytterligare en del av muren.

12 Sallum, Hallohes son, och hans döttrar tog sig an nästa sektion. Han var borgmästare i den andra delen av Jerusalem.

13 Folk från Sanoa, under ledning av Hanun, byggde upp Dalporten, hängde dess portar på plats och satte dit reglar och bommar. De reparerade de 450 meter som återstod fram till Dyngporten.

14 Dyngporten reparerades av Malkia, Rekabs son, borgmästare i Bet-Hackerem, och han hängde också dess portar på plats och satte dit reglar och bommar.

15 Sallun, Kol-Hoses son, borgmästare i Mispa, reparerade Källporten. Han byggde upp den, lade tak på den, hängde upp dess portar och satte dit reglar och bommar. Sedan reparerade han muren från Vattenledningsdammen intill den kungliga trädgården ända fram till de trappor som leder ner från Davids stad.

16 Närmast honom fanns Asbuks son Nehemja, borgmästare i en del av Bet-Sur. Han byggde upp muren ända fram till de kungliga gravarna, vattenreservoaren och Hjältehuset.

17 En grupp leviter under ledning av Banis son Rehum ansvarade för nästa sektion, och efter dem tog Hasabja vid. Han var borgmästare i en del av Kegila och ledde arbetarna därifrån.

18 Deras grannar från en annan del av Kegila leddes av Bavai, Henadads son, som var borgmästare där.

19 Närmast dem leddes arbetarna av Eser, Jesuas son, borgmästare i Mispa. De arbetade också på mursektionen mitt emot uppgången till förrådet, där muren svänger.

20 Närmast Eser fanns Baruk, Sabbais son, som byggde från kröken på muren fram till översteprästen Eljasibs hus.

21 Urias son Meremot byggde en sektion av muren som sträckte sig från dörren till Eljasibs hus till husets slut.

22 Sedan tog prästerna från stadens omgivningar vid.

23 Benjamin, Hassub och Asarja, Maasejas son och Ananjas sonson, reparerade sektionerna närmast sina egna hus.

24 Sedan kom Binnui, Henadads son, som byggde en sträcka av muren från Asarjas hus ända fram till hörnet.

25 Usais son Palal fortsatte från hörnet till det övre tornet på kungens palats, vid fängelsegården. Pareos son Pedaja

26 och tempelarbetare från Ofel reparerade muren fram till östra Vattenporten och det framskjutande tornet.

27 Tekoaiterna arbetade med sektionen mitt emot slottstornet och bort till Ofelmuren.

28 Prästerna reparerade muren bakom Hästporten, var och en framför sitt eget hus.

29 Immers son Sadok byggde också upp muren alldeles intill sitt eget hus, och efter honom tog Semaja vid, Sekanjas son, som var vakt vid Östra porten.

30 Därnäst arbetade Hananja, Selemjas son, och Hanun, Salafs sjätte son. Mesullam, Berekjas son, byggde upp muren mitt emot sitt eget hus.

31 Malkia, en av guldsmederna, reparerade muren ända bort till tempelarbetarnas och köpmännens hus mitt emot Mönstringsporten och vidare fram till Hörnsalen.

32 De andra guldsmederna och köpmännen gjorde muren färdig från Hörnsalen och fram till Fårporten.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes