Nineves övermod och straff

(A) Ve dig, du blodstad,

    full av lögn, fylld av våld,
    du som aldrig slutar plundra!
(B) Hör, piskor smäller!
        Hör, vagnshjul dånar!
    Hästar jagar fram,
        vagnar rullar i väg.
Ryttare stormar fram,
    svärden ljungar
        och spjuten blixtrar.
    Slagna i mängd och högar av lik,
        det är ingen ände på döda,
            man stupar över döda kroppar.

Allt sker för hennes stora otukt,
    den vackra horan[a],
        häxkonsternas mästarinna,
    hon som sålde folken
        genom sin otukt
    och folkstammar
        genom sina häxkonster.

(C) Se, jag ska vända mig mot dig,
        säger Herren Sebaot.
    Jag ska lyfta upp ditt mantelsläp
        över ditt ansikte
    och låta folken se din nakenhet
        och kungariken din skam.
Jag ska kasta vidriga ting över dig,
    låta dig bli föraktad
        och göra dig till åtlöje.
Och det ska ske
    att var och en som ser dig
        ska fly från dig och säga:
    ”Nineve är ödelagt,
        vem har medlidande
            med henne?”
    Var kan jag finna tröstare åt dig?

(D) Är du bättre än No-Amon[b]
    som tronade
        vid Nilens strömmar?
    Vatten omgav henne,
        hon hade havet till vall
            och vatten till mur.
(E) Nubien och Egypten
        var hennes oändliga styrka,
    Put[c] och Libyen var hennes hjälp.
10 Också hon fördes bort
        i landsflykt och fångenskap,
    även hennes barn blev krossade
        i alla gathörn.
    Man kastade lott
        om hennes ärade män,
    och alla hennes stormän
        fängslades med kedjor.

11 (F) Också du ska bli drucken
        och gömma dig,
    också du ska söka skydd
        mot fienden.
12 Alla dina fästen liknar fikonträd[d]
        med mogen frukt.
    När man skakar dem
        faller fikonen i munnen
            på den som vill äta.
13 (G) Se, ditt krigsfolk
        är som kvinnor.
    Ditt lands portar står vidöppna
        för dina fiender.
    Eld förtär dina bommar.

14 Ös upp vatten åt dig för belägringen
        och förstärk dina fästen.
    Stig ner i leran
        och trampa i murbruket.
    Gör tegelformen stark.
15 (H) Där ska elden förtära dig
        och svärdet utrota dig,
    det ska sluka dig som gräsmaskar[e],
        även om du är talrik
            som gräsmaskar
    och förökar dig som gräshoppor.
16 Du har fler köpmän
        än himlens stjärnor,
    men som gräsmaskar plundrar de
        och flyger sedan bort.
17 Dina furstar är som gräshoppor,
    dina befälhavare
        som gräshoppssvärmar.
    De stannar inom murarna
        när dagen är kall,
    men när solen kommer fram
        flyr de bort,
    och sedan vet ingen var de är.

18 (I) Dina herdar har somnat,
        du Assurs kung[f],
    dina förnäma män ligger i ro.
        Ditt folk är skingrat
            uppe på bergen,
    och ingen samlar ihop det.
19 (J) Det finns ingen läkedom
    för din skada,
        ditt sår är obotligt.
    Alla som hör vad som hänt dig
        klappar i händerna över dig,
    för vem har inte drabbats
        av din ständiga ondska?[g]

Footnotes

  1. 3:4 den vackra horan   Assyriernas krigsgudinna Ishtar dyrkades med lössläppta ritualer.
  2. 3:8 No-Amon   Tempelstaden Thebe (nutida Luxor) vid Nilen i södra Egypten, en gång rikets huvudstad. Den hade ansetts ointaglig men plundrades av assyrierna år 663 f Kr.
  3. 3:9 Put   Troligen ett folk i Libyen, allierat med egyptierna (1 Mos 10:6, Hes 30:5).
  4. 3:12 fikonträd   Vanligt förekommande i Nineve, ofta avbildade på assyriska reliefer.
  5. 3:15 gräsmaskar   Troligen gräshoppans vinglösa larvstadium (jfr vers 16).
  6. 3:18 Assurs kung   Troligen Sin-Shar-Ishkun, som regerade i Nineve 627-612 f Kr fram till stadens fall.
  7. 3:19 din ständiga ondska   Assyriska reliefer glorifierade tortyr av fångar (jfr 2 Krön 33:11).

Bible Gateway Sponsors