Add parallel Print Page Options

Nineves befolkning skingras

Ve dig, du blodiga stad,
    så full av lögn
och byten
    från otaliga plundringar!
Piskorna viner,
    vagnshjulen dånar,
hästarna galopperar,
    och vagnarna rullar!
Kavalleriet drar fram
    med blixtrande svärd
och glittrande spjut.
    Mängder av slagna,
högar av döda,
    otaliga lik,
man snavar över liken!
    Orsaken till allt detta är
skökans måttlösa otukt,
    den vackra skökan,
trolldomskonsternas mästarinna,
    som tjusade[a] folken med sin prostitution
och folkslagen med sin häxkonst.

”Nu vänder jag mig mot dig,
    säger härskarornas Herre.
Jag ska lyfta din kjol över ditt ansikte,
    visa folken din nakenhet
och kungarikena din skam.
    Jag ska släpa dig i smutsen,
utsätta dig för förakt
    och göra dig till ett spektakel.
Alla som ser dig ryggar tillbaka
    och säger:
’Nineve ligger i ruiner,
    men vem sörjer över det?’
Finns det någon
    som skulle kunna trösta henne?”

Skulle du vara bättre än No Amon,
    som låg vid Nilen,
    omgivet av vatten?
Floden var dess skydd,
    vatten dess mur.
Kush och Egypten var dess gränslösa styrka,
    Put och Libyen dess stöd.
10 Men även folket i No Amon togs till fånga
    och fördes bort i landsflykt.
Deras späda barn krossades
    vid varje gathörn.
Man drog lott om deras förnämsta män,
    och stormännen blev bundna i kedjor.
11 Också du ska bli drucken,
    få gömma dig
och söka skydd mot fienden.

12 Alla dina fästen är som fikonträd
    med deras första mogna frukter.
Skakar man träden
    faller fikonen i munnen på den som vill äta.
13 Dina soldater är som kvinnor hos dig.
    Portarna till ditt land står vidöppna
för dina fiender,
    och elden har förtärt dina bommar.

14 Ös upp vatten för belägring!
    Förstärk dina fästen!
Stig ner i leran,
    trampa i murbruket,
    förstärk tegelformen!
15 Men elden ska ändå förtära dig
    och svärdet hugga ner dig.
    Du ska förtäras som gräshoppor,
ja som gräshoppsyngel,
    som väldiga svärmar av gräsbitare och gräshoppor.[b]
16 Dina köpmän har blivit fler
    än himlens stjärnor,
likt gräsbitare skövlar[c] de
    och flyger bort.
17 Dina förnämsta är som svärmar av gräshoppor,
    dina skrivare som en hord av gräsbitare.
    De slår sig ner på muren när dagen är sval,
men när solen kommer fram flyr de bort,
    och ingen vet var de är.

18 Dina herdar sover, Assyriens kung,
    dina förnämsta har lagt sig.
Ditt folk är skingrat på bergen,
    och det finns ingen som samlar dem.
19 Det finns ingen läkedom för ditt sår,
    din skada kan inte botas.
Alla som hör om ditt öde
    klappar i händerna över dig.
För vem har inte fått lida
    för din ständiga grymhet?

Footnotes

  1. 3:4 Ordagrant: sålde.
  2. 3:15 Versens senare del är svårtolkad i grundtexten.
  3. 3:16 Eller ev. ömsar sitt skinn, som gräshoppsyngelns hudömsning, innan de blir fullvuxna insekter som kan flyga.