A A A A A
Bible Book List

Mikeás 1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Ez az Örökkévaló üzenete, amelyet Mikeásnak mondott, abban az időben, amikor Jótám, Áház és Ezékiás uralkodott Júda királyságában. Mikeás Móreset városából származott.

Ezt látta Mikeás Samáriáról és Jeruzsálemről[a]:

Prófécia Izráel és Júda ellen

Halljátok meg mindannyian,
    ti nemzetek!
Figyeljen rám az egész föld,
    és minden lakója!
Mert Uram, az Örökkévaló jön
    közétek szent Templomából,
    hogy maga tanúskodjon előttetek![b]

Nézzétek! Az Örökkévaló
    kijön lakóhelyéről,
lejön a magasból,
    és lépked a föld magaslatain!
Lába alatt szétmállanak a hegyek,
    meghasadnak a völgyek.
Megolvadnak, mint viasz
    a tűz előtt,
lezúdulnak, mint rohanó
    vízáradat a lejtőn.
Bizony, így lesz ez
    Jákób népének vétke miatt,
    és Izráel házának[c] bűneiért!

Mert honnan erednek Jákób vétkei?
    Samáriából!
Honnan származnak Júda bűnei[d]?
    Jeruzsálemből!

„Emiatt Samáriát lerombolom
    — ezt mondja az Örökkévaló —,
csak egy kőrakás
    marad belőle a mezőn,
    és a helyére szőlőt ültetnek.
Köveit a völgybe hajítom,
    falát az alapjáig lecsupaszítom.
Összes bálványszobrát
    darabokra törik,
amit paráznaságával gyűjtött,
    elégetik,
mert hűtlenségének béréből
    állította bálványait,
és azokból ismét
    paráznák fizetsége lesz.”

Siratóének

Ezért gyászolok és jajgatok,
    mezítláb és csupaszon járok,
sírok, mint a sakálok,
    jajongok, mint a baglyok.
Jaj, mert Samária halálos sebet kapott,
    és az ellenség támadása
    már Júdát is elérte!
Egészen népem kapujáig hatolt,
    már Jeruzsálemet ostromolja
    az áradat![e]
10 Ne híreszteljétek ezt Gátban[f],
    ne sírjatok Akkóban![g]
Bét-Afra[h] lakói, porban
    heverve gyászoljatok!
11 Sáfír lakói,
    rabságba vonultok az úton,
szégyennel borítva,
    de meztelen!
Caanán[i] lakói nem mernek
    várukból kijönni,
Bét-Écel lakói jajgatnak.
    Ott sincs többé menedékünk.
12 Márót lakosai reménykedve
    várják a jó hírt,
de az Örökkévalótól csak veszedelem
    jön Jeruzsálem kapujára.

13 Fogjátok be a lovakat
    a harci szekerekbe,
    Lákis[j] harcosai!
Tőletek származott Sion népének bűne,
    tőletek indultak ki Izráel vétkei!
14 Júda népe,
    vegyél búcsút Móreset-Gáttól!
Izráel királyai nem kapnak segítséget
    Akzíb házaitól.
15 Marésa[k] lakosai,
    városotokat birtokba veszi az ellenség,
    és az Örökkévaló a kezükbe ad titeket!
Izráel vezetői
    Adullám barlangjába rejtőznek.
16 Jaj, Izráel! Nyírd le hajadat,
    gyászold gyermekeidet,
sirasd el őket,
    akiket szerettél!
Olyan kopasz[l] legyen a fejed,
    mint a keselyűé,[m]
mert bizony,
    száműzetésbe hurcolják fiaidat!

Footnotes:

 1. Mikeás 1:1 Samáriáról és Jeruzsálemről Itt a két főváros valójában az egész északi és déli királyságot, Izráelt és Júdát jelképezi. A prófécia e két királyságnak, vagyis Isten egész választott népének szól.
 2. Mikeás 1:2 tanúskodjon előttetek Az egész jelenet egy képzeletbeli bírósági tárgyalás, amelyen az Örökkévaló saját népe ellen tanúskodik, a föld összes nemzetei, lakói pedig hallgatják az Örökkévaló panaszát.
 3. Mikeás 1:5 Izráel háza Jelentheti Izráel egész népét, és a királyi családot is.
 4. Mikeás 1:5 bűnei Szó szerint: „magaslatai”, vagyis a bálványimádás helyei és oltárai.
 5. Mikeás 1:9 A következő versekben több város neve is szerepel, s ezek „beszélő nevek” — jelentésük a mondanivaló részét képezi.
 6. Mikeás 1:10 Gát A filiszteusok egyik városa. „Gát” héberül azt jelenti: „elmondani”.
 7. Mikeás 1:10 Akkó Az „akkó” szó a héberben azt jelenti: „sírni”.
 8. Mikeás 1:10 Bét-Afra Azt jelenti: „A por háza”.
 9. Mikeás 1:11 Caanán Ez a szó azt jelenti: „kijönni”.
 10. Mikeás 1:13 Lákis Ez hasonlóan hangzik, mint a héber „ló” szó.
 11. Mikeás 1:15 Marésa Jelentése: „birtok, tulajdon”.
 12. Mikeás 1:16 kopasz A fej kopaszra nyírása a gyász jele volt.
 13. Mikeás 1:16 keselyű Dögevő madár, amelynek fején nincsenek tollak, teljesen kopasz.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes