A A A A A
Bible Book List

Mikeás 2 Hungarian Károli (KAR)

Jaj azoknak, a kik hamisságot gondolnak és a kik ágyasházukban gonoszságot cselekesznek, [és] végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá.

Megkívánják a mezõket és elrabolják, és a házakat és elszedik; és nyomorgatják a gazdát, és az õ házanépét az embert és az õ örökségét!

Annakokáért ezt mondja az Úr: Ímé, én [is] gonoszt gondolok e nemzetség ellen, melybõl ki nem vonhatjátok a ti nyakatokat és nem jártok kevélyen, mivel gonosz idõ lészen az!

Azon a napon példabeszéd támad rólatok, és siralmat sírnak, mondván: Oda van! elpusztultunk! Népem örökségét felcserélte! Miként rabolja el tõlem; hûtelennek osztja ki mezeinket!

Azért nem lesz néked, a ki mérõzsinórt vessen sors szerint az Úrnak gyülekezetében.

Ne prófétáljatok! prófétálnak õk. [Ha ]nem prófétálnak ezeknek, nem múlik el a gyalázat!

Oh te, ki Jákób házának mondatol! hát türelmetlen-é az Úrnak lelke, avagy ezek-é az õ cselekedetei? Nem javára válnak-é az én cselekedeteim annak, a ki igazán jár?

A minap mint egy ellenség támadt fel az én népem; a köntösrõl a palástot letépik a gyanútlanul járókról, a háborútól idegenkedõkrõl.

Népem asszonyait kiûzitek boldogságuk házából; kisdedeiktõl örökre elveszitek az én dicsõségemet.

10 Keljetek fel és menjetek ki, mert ez nem a nyugalomnak helye; a tisztátalanság miatt, a mely elveszít, és pedig borzasztó veszedelemmel!

11 Ha valamely szélházi és csalárd így hazudoznék: Prédikálok néked borról és részegítõ italról, az volna e népnek prófétája.

12 Mindenestõl egybegyûjtelek téged, Jákób! Összetakarítom Izráel maradékát. Összegyûjtöm õket, mint a boczrai juhokat, mint a nyájat az õ karámja közé; hemzsegnek majd az ember-sokaság miatt.

13 Elõttök megy fel az [út]törõ; kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és elõttök megy a királyuk, és élükön az Úr!

Mikeás 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Prófécia a gazdagok kapzsisága ellen

Ó ti, akik ágyatokban
    gonoszságot terveztek,
gaztetteket forgattok
    a fejetekben éjjelente,
s mihelyt megvirrad, véghez is viszitek,
    mert van hatalmatok rá!
Megkívánjátok a szomszéd földjét,
    és el is veszitek tőle,
vagy a házát,
    és meg is szerzitek,
nyomorgatjátok a gazdát
    és a családját,
kiforgatjátok vagyonából az embert,
    megfosztjátok örökségétől.

Ezért azt üzeni nektek az Örökkévaló:

„Nézzétek, most én is rosszat tervezek
    e nemzetség ellen,
    amelyet el nem kerülhettek![a]
Ne hordjátok fenn az orrotokat,
    mert most valóban
    rátok zúdul a veszedelem!
Akkor majd rólatok
    vesznek példázatot,
és jajgatva éneklik
    ezt a siratóéneket:
»Végünk van,
    jaj, végünk van!
    Egészen tönkrementünk!
Népünk örökségét
    elvette tőlünk az Örökkévaló,
    és másnak adta.
Földünket idegenek
    osztják föl maguk között.«

Bizony, mikor eljön az ideje,
    hogy az Örökkévaló népe
    a saját földjét visszakapja,
nektek már nem lesz utódotok,
    akinek kimérhetnék örökségét
    Izráel közösségében!”

A prófétát el akarják hallgattatni

Azt mondjátok nekem:
    „Ne prófétálj ilyeneket!
Ne prófétálj közelgő veszedelemről!
    Nem történhet ilyen szégyen velünk!”

Vajon Isten elítélte
    Jákób családját?
Ilyen türelmetlen az Örökkévaló?
    Ilyenek az ő tettei?
Vajon nem hasznára vannak-e szavaim
    annak, aki igazságosan él?
De ti úgy támadtok népemre,
    mint az ellenség!
Letépitek a ruhát
    a békés járókelőről,
népem asszonyait kiűzitek
    boldog otthonaikból,
    gyermekeiktől elraboljátok áldásomat!
10 Ezért hát keljetek föl,
    messzire kell mennetek,
    nincs ezen a földön maradásotok!
Bűneitek tisztátalanná tették e földet,
    és rettenetes pusztulást hoznak rá!

11 Bezzeg, ha egy hazug szélhámos
    prédikálna e népnek borról
    és részegítő italról,
azt elfogadnák prófétának,
    az tetszene nekik!

Népe maradékát az Örökkévaló összegyűjti

12 „Mégis összegyűjtelek, Jákób népe,
    biztosan egybegyűjtelek!
Izráel maradékát
    mindenestül összegyűjtöm én!
Összeterelem őket,
    mint juhokat a karámba,
    mint nyájamat a legelőn.
Zajongva nyüzsög majd a sokaság:
    az emberek nyája.
13 Előttük megy föl, aki utat tör,
    követi a nyáj tolongva,
    s kitódulnak a kapun a szabadba.
Királyuk megy a nyáj előtt,
    élükön maga az Örökkévaló.”

Footnotes:

  1. Mikeás 2:3 amelyet… kerülhettek Szó szerint: „amelynek igájából nem tudjátok nyakatokat kihúzni”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes