Herren går till rätta med Israel

Hör vad Herren säger:

Res dig och gå till rätta inför bergen
    och låt höjderna höra din röst.
(A) Hör Herrens anklagelse, ni berg,
        ni jordens fasta grundvalar,
    för Herren anklagar sitt folk
        och går till rätta med Israel.
(B) Mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
    och hur har jag tröttat ut dig?
        Svara mig!
(C) Jag förde dig upp ur Egyptens land,
        jag befriade dig
            ur träldomshuset.
    Jag sände Mose, Aron och Mirjam
        framför dig.
(D) Mitt folk, kom ihåg
        vad Moabs kung Balak tänkte
    och vad han fick för svar
        av Bileam, Beors son.
    Kom ihåg hur det var
        mellan Shittim och Gilgal[a]
    så att du förstår
        Herrens rättfärdiga gärningar.

(E) Med vad ska jag komma inför Herren
        och böja mig för Gud i höjden?
    Ska jag träda fram inför honom
        med brännoffer,
            med årsgamla kalvar?
(F) Gläder sig Herren åt tusentals bockar,
        åt tiotusen floder av olja?
    Ska jag ge min förstfödde
        för min överträdelse,
    min livsfrukt som syndoffer
        för min själ?

(G) Han har sagt dig, du människa,
        vad som är gott.
    Vad begär Herren av dig
        annat än att du gör det rätta,
    älskar barmhärtighet
        och vandrar i ödmjukhet
            med din Gud?

Israels skuld och straff

Hör hur Herren ropar till staden!
        Vishet är att vörda ditt namn[b].
    Hör om straffet
        och vem som bestämt det.
10 (H) Finns det ännu i den gudlöses hus
        skatter som vunnits genom orätt
    eller ett snålt efa-mått[c]
        som är förbannat?
11 (I) Vore jag rättfärdig
    om jag tillät orätt våg
        och falska vikter i väskan?
12 Eftersom de rika i staden
        är fulla av våld
    och invånarna talar lögn
        med falsk tunga i sin mun,
13 (J) måste jag slå dig med sår
        som inte läks
    och lägga dig i ruiner
        för dina synders skull.
14 (K) Du ska äta men inte bli mätt,
        hunger ska plåga dig.
    Det du får undan
        ska du inte kunna rädda,
    och vad du räddar
        ska jag ge åt svärdet.
15 (L) Du ska så men inte få skörda,
    pressa oliver men inte
        få smörja dig med oljan,
    och druvmust men inte
        få dricka vinet.
16 Man håller fast vid Omris stadgar
    och allt som Ahabs hus[d] har gjort.
        Ni följer deras råd.
    Därför ska jag göra dig
        till en ödemark
    och stadens invånare till åtlöje,
        och ni ska få bära
            mitt folks förakt.

Footnotes

  1. 6:5 mellan Shittim och Gilgal   Här flyter floden Jordan, som delades mirakulöst inför folket (Jos 3). Vid Shittim blev folket även välsignade av hednaprofeten Bileam (4 Mos 22-24, 25:1).
  2. 6:9 Vishet är att vörda ditt namn   Annan översättning: ”Visheten får se ditt namn”.
  3. 6:10 efa-mått   Ca 22 liter. De som sålde med snåla mått lurade till sig pengar (jfr Ords 20:10).
  4. 6:16 Omris stadgar … Ahabs hus   Nordrikeskungarnas avfällighet (1 Kung 16:25f).