Add parallel Print Page Options

Från straff till upprättelse

(6:1—7:20)

Hör vad Herren säger:

”Stå upp, gå till rätta inför bergen!
    Låt höjderna höra din röst!

Hör, ni berg, på Herrens anklagelser!
    Lyssna, ni jordens fasta grundvalar!
Herren anklagar sitt folk,
    han går till rätta med Israel.

Mitt folk, vad är det jag har gjort mot dig?
    Vad har jag tyngt ner dig med? Svara mig!
Det var jag som förde dig ut ur Egypten
    och befriade dig från slaveriet.
Jag sände Mose, Aron och Mirjam
    framför dig.
Kom ihåg, mitt folk,
    vad Balak, kungen i Moab, hade tänkt ut
    och vad det var för svar han fick
    av Bileam, Beors son.
Tänk på vandringen från Shittim till Gilgal,
    och lär dig förstå Herrens rättfärdiga handlande.”

Vad ska jag kunna komma med inför Herren,
    när jag ska böja mig ner inför Gud i höjden?
Ska jag komma fram inför honom
    med brännoffer och årsgamla kalvar?
Skulle Herren finna behag i tusentals baggar
    och tiotusentals floder av olja?
Skulle jag offra min förstfödde för min överträdelse,
    frukten av min kropp för en synd i mitt liv?
Han har låtit dig veta, o människa,
    vad det goda är för något.
Ingenting annat begär Herren av dig än
    att du gör det som är rätt,
älskar barmhärtighet
    och lever ett liv i ödmjukhet inför din Gud.

Israels skuld och straff

Herren ropar till staden;
    vis är den som fruktar hans namn!
    ”Lyssna, du stam, och stadens församling![a]
10 Finns det ännu i den gudlöses hus skatter
som mätts upp med för små mått,
    sådana mått som jag har förbannat?[b]
11 Skulle jag acceptera fiffel med vågen
    och falska vikter i väskan?
12 Stadens rika män är våldsbenägna,
    dess invånare är lögnare
    och talar med bedräglig tunga.
13 Därför har jag nu tagit itu med dig [c]
    för att straffa dig
och lägga dig i ruiner
    för dina synders skull.
14 Du ska äta utan att bli mätt
    och ständigt gå hungrig.
Du försöker spara
    men kan ändå inte rädda något,[d]
och det du räddar
    överlämnar jag åt svärdet.
15 Du ska så
    men inte skörda.
Du ska pressa oliver
    men inte få smörja dig med oljan.
Du ska trampa druvor
    men inte få dricka vinet.
16 Man följer Omris stadgar
    och gör som Achavs släkt.
Ni har följt deras råd.
    Därför ska jag låta dig ödeläggas
och stadens invånare bli till åtlöje.
    Ni får bära mitt folks[e] förakt.”

Footnotes

  1. 6:9 Grundtextens innebörd är oviss och översättningen av versen högst osäker.
  2. 6:10 Versen är svårförståelig i grundtexten och dess exakta innebörd osäker. Ev. kan början av versen läsas: Skulle jag kunna glömma, du gudlösa hus, de skatter som…Ordet ”mått” är ett efamått som motsvarade 20-40 liter.
  3. 6:13 Eller …gjort dig sjuk…
  4. 6:14 Grundtextens innebörd är osäker.
  5. 6:16 Enligt Septuaginta folkens.