Add parallel Print Page Options

En härskare ska födas i Betlehem

Rista sorgmärken på dig, du belägrade stad![a]
    En belägringsvall är rest mot oss,
och med käpp slår de
    Israels domare på kinden.

”Men du Betlehem i Efrata,
    så oansenlig bland Judas släkter,
från dig ska det ges åt mig
    en som ska härska över Israel,
en som har sitt ursprung i det förflutna,
    i eviga tider.”

Därför ska de bli övergivna,
    fram till den tid
då hon som ska föda har fött.
    Då ska de som finns kvar av hans bröder
återvända till israeliterna.

Han ska träda fram
    och vara herde i Herrens kraft,
i Herrens, sin Guds namns majestät.
    De ska leva i lugn och ro,
för han ska vara stor över hela jorden.

Han ska vara vår frid.
    Och när assyrierna invaderar vårt land
och tränger in i våra palats
    ställer vi mot dem sju herdar
och åtta ledande män.
    De ska härska över Assyrien med svärd
och över Nimrod med dragna vapen.
    Han ska befria oss från assyrierna,
när de anfaller vårt land
    och tågar in på vårt territorium.

De som är kvar av Jakob
    ska vara mitt ibland många folk
som dagg från Herren,
    som regnskurar på gräset,
som inte väntar på en människa
    eller dröjer för mänsklighetens skull.
De som är kvar av Jakob
    ska vara mitt ibland många folk
som ett lejon bland djuren i skogen,
    som ett ungt lejon bland fårhjordar,
som, där det går fram, trampar ner och river,
    och vars byte ingen kan rädda.
Låt din hand lyftas mot dina motståndare,
    låt alla dina fiender förintas.

10 ”Den dagen, säger Herren,

utplånar jag dina hästar som finns hos dig
    och förstör dina stridsvagnar.
11 Jag förstör städerna i ditt land
    och river ner alla dina fästningar.
12 Jag gör slut på all trolldom hos dig,
    det ska inte längre finnas några teckentydare hos dig.
13 Jag river ner dina utskurna gudabilder
    och stoder som finns hos dig.
Du ska inte mer tillbe någonting
    som du med dina händer har gjort.
14 Jag utrotar dina asherapålar
    och ödelägger dina städer.
15 Jag ska i vrede och förbittring
    ta hämnd på de folk som vägrat att lyda.”

Footnotes

  1. 5:1 Grundtextens innebörd är osäker; stad: ordagrant dotter. Tanken kan möjligen också vara: Mobilisera dina trupper, du stad med/omgiven av trupper…