Israel skall komma tillbaka till sitt land

Det skall ske i den yttersta tiden,
att det berg där Herrens hus är
    skall stå fast grundat
och vara högst bland bergen,
    upphöjt över höjderna.
Och alla folk skall strömma dit.
Ja, många folk skall gå i väg och säga:
"Kom, låt oss gå upp
    till Herrens berg,
till Jakobs Guds hus.
    Han skall undervisa oss om sina vägar,
så att vi kan vandra på hans stigar."
Ty undervisningen skall gå ut från Sion,
Herrens ord från Jerusalem.
Han skall döma mellan många folk
och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,
ända bort i fjärran land.
    Då skall de smida sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
    Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer träna sig för krig.
Var och en skall sitta under sitt vinträd
och under sitt fikonträd utan fruktan,
ty så har Herren Sebaots mun talat.
Ty alla andra folk vandrar
    vart och ett i sin guds namn,
men vi, vi skall vandra i Herrens, vår Guds, namn,
alltid och för evigt.

På den dagen, säger Herren,
    skall jag samla ihop de haltande
och föra samman dem som drivits bort
och dem som jag låtit drabbas av olyckor.
Jag skall låta de haltande bli en kvarleva,
och de som drivits långt bort ett mäktigt folk,
och Herren skall vara konung
    över dem på Sions berg,
från nu och till evig tid.
Och du Herdetorn,
    du dotter Sions kulle,
till dig skall det komma,
    det forna herraväldet skall komma,
dottern Jerusalems kungadöme.

Men varför ropar du så högt?
    Finns det då ingen kung hos dig,
har du inte längre någon rådgivare
    eftersom du har gripits av vånda
likt en barnaföderska?
10 Vrid dig i födslosmärtor,
    du dotter Sion,
likt en kvinna som föder barn,
    ty nu måste du dra ut ur staden,
och bo på öppna fältet.
    Ända till Babel skall du komma.
Där skall du befrias,
    där skall Herren förlossa dig
ur dina fienders hand.

11 Nu samlas många hednafolk mot dig,
och de säger: "Låt henne bli orenad
och låt våra ögon se med lust på Sion."
12 Men de känner inte
    Herrens tankar,
de förstår inte hans rådslut,
    att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen.
13 Stå upp och tröska, du dotter Sion,
ty jag skall ge dig horn av järn
    och klövar av koppar.
Du skall krossa många folk
    och helga bytet från dem åt Herren,
deras skatter åt hela jordens Herre.