Domsord över förtryckare

(A) Ve dem som tänker ut fördärv

    och planerar ondska
        på sin bädd.
    När morgonen gryr
        sätter de planerna i verket,
    för det står i deras makt.
(B) De har begär till åkrar
        och roffar åt sig dem,
    till hus och lägger beslag
        på dem.
    De brukar våld
        mot människor och hus,
    mot en man och hans egendom.

(C) Därför säger Herren så:
    Se, jag planerar olycka
        mot det här släktet.
    Ni ska inte kunna rädda
        era halsar från det,
    och ni ska inte gå så stolta,
        för det blir en ond tid.
(D) På den dagen
    ska man ta upp nidvisor över er
        och klaga i en klagosång.
    Man ska säga:
        ”Vi är helt förstörda,
            han ändrar mitt folks arvslott.
    Ack, att han rycker den ifrån mig!
        Han ger våra åkrar åt förrädare.”

(E) Därför ska det inte finnas
        någon hos dig som får
    spänna mätsnöre över en jordlott
        i Herrens församling.
(F) ”Sluta predika”, så predikar de.
    ”Om sådant får man inte predika,
        ska aldrig smädelserna ta slut!”

Är det så du talar, du Jakobs hus?
    Har Herrens Ande varit otålig?
        Är hans gärningar sådana?
    Är inte mina ord goda
        mot den som lever rättfärdigt?
Men sedan en tid har mitt folk
        rest sig som en fiende.
    Ni sliter manteln av dem
        som går trygga på vägen
    och inte vill veta av någon strid.
(G) Ni driver ut mitt folks kvinnor
        från hemmen
            som var deras glädje.
    Ni tar min härlighet
        från deras barn för alltid.
10 (H) Res er och gå er väg,
        här har ni ingen viloplats.
    Orenheten drar er i fördärvet,
        i fruktansvärt fördärv.
11 (I) Om någon skulle komma
        med tomt prat, svek och lögn
    och säga:
        ”Jag kan profetera för dig
            om vin[a] och starka drycker” –
    då skulle han passa som profet
        för detta folk!

Löfte om en befriare

12 (J) Jag ska församla dig,
        Jakob, hela ditt folk.
    Jag ska samla
        dem som är kvar av Israel,
    jag ska föra dem tillsammans
        som fåren till fållan,
    som en hjord till dess betesmark,
        det ska bli ett sorl av människor.
13 (K) En som banar väg
        drar ut framför dem,
    de bryter fram och tågar i väg
        och vandrar ut genom porten.
    Deras kung tågar framför dem,
        Herren går i spetsen för dem.

Footnotes

  1. 2:11 profetera … om vin   Falska profeter profeterade ofta vad de mäktiga ville höra (jfr 1 Kung 22:6, Jer 28:1f), till skillnad från Israels sanna profeter (jfr 3:8).

Bible Gateway Sponsors