Domsord över förtryckare och falska profeter

Ve dem som tänker ut fördärv och på sin bädd planlägger det som är ont.
Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket,
om det står i deras makt.
De har begär till åkrar och roffar dem åt sig,
till hus och lägger beslag på dem.
    De använder våld mot människor och hus,
mot en man och hans egendom.

Därför säger Herren så:
    Se, jag tänker ut ont mot detta släkte.
Ni skall inte kunna dra er hals ur det
och ni skall inte gå så stolta,
    ty det blir en ond tid.
På den dagen
    skall man stämma upp en nidvisa över er
och klaga i en klagosång.
    Man skall säga:
"Vi är i grund förstörda.
    Mitt folks arvslott ändrar han.
O, att han skulle rycka den ifrån mig,
åt förrädare ger han våra åkrar."
Därför kommer det inte att hos dig finnas någon
som får spänna mätsnöre över en jordlott
i Herrens församling.

"Sluta predika", så predikar de.
    "Om sådant får man inte predika,
skall aldrig smädelserna ta slut!"
Är det så du talar, du Jakobs hus?
    Har Herrens Ande varit otålig?
Har hans gärningar visat något sådant?
Är inte mina ord goda
    mot den som lever rättfärdigt?
Men sedan en tid har mitt folk
    rest sig upp som en fiende.
Ni sliter manteln av dem
    som går trygga på vägen
och inte vill veta av någon strid.
Mitt folks kvinnor driver ni ut
    från de hem där de har sin glädje.
Från deras barn
    tar ni min härlighet för alltid.
10 Stå upp och gå er väg,
    här har ni ingen viloplats.
Orenheten drar er i fördärvet,
    i fruktansvärt fördärv.
11 Om någon skulle komma
    med tomt prat, svek och lögn
och säga: "Jag kan profetera för dig
    om vin och starka drycker",
då skulle han passa som profet
    för detta folk.

Löfte om en befriare

12 Jag skall församla dig,
    Jakob, ja, hela ditt folk.
Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel,
jag skall föra dem tillsammans
    som fåren till fållan,
som en hjord till dess betesmark,
    så att det uppstår ett sorl av människor.
13 En som banar väg drar ut framför dem,
de bryter sig igenom och tågar fram,
genom porten vandrar de ut.
    Deras kung tågar framför dem,
Herren går i spetsen för dem.