Add parallel Print Page Options

Domsord över de hänsynslösa och falska

Ve dem som tänker ut orätt
    och gör upp onda planer när de ligger i sin bädd!
När morgonen gryr
    genomför de det,
för det står i deras makt att göra det.
    De får begär till åkermark
och tar för sig,
    till hus, och lägger beslag på dem.
De tar över både ägaren och hans hus,
    mannen och hans egendom.

Så säger därför Herren:

”Jag tänker ut ont mot detta släkte.
    Ni ska inte kunna rädda er ur det[a]
och inte mer gå där så stolta,
    för det är en ond tid.
Den dagen ska man stämma upp en nidvisa över er
    och sjunga en klagosång:
’Det är slut med oss, vi är ruinerade.
    Mitt folks arvedel skiftas ut
och tas ifrån mig!
    Våra åkermarker delas ut till avfällingar.’ ”

Därför ska du inte i Herrens församling ha någon
    som drar upp gränserna för någon jordlott.

Falska profeter

”Förkunna inte”, förkunnar de.
    ”Om sådant får man inte förkunna.
    Vi ska inte drabbas av någon vanära.”
Skulle man säga, o Jakobs ätt:
    ”Är Herrens Ande otålig?
    Är det här hans gärningar?”

”Är inte mina[b] ord för den människas bästa
    som lever rättrådigt?
På sistone har mitt folk
    rest sig upp som en fiende.
Ni sliter manteln av dem
    som tryggt går förbi,
    likt män som återvänder från kriget.
Ni driver bort mitt folks kvinnor
    från deras hem som varit deras glädje,
och från deras barn berövar ni
    min prakt för evigt.
10 Res er, ge er iväg härifrån!
    Det här är ingen viloplats,
för den är orenad,
    oåterkalleligt fördärvad.
11 Om någon skulle komma
    med lögnaktigt prat i vädret och säga:
’Vin och öl förkunnar jag för dig!’
    skulle han vara en profet för detta folk!

Herren samlar sitt folk

12 Jag ska samla dig, hela Jakob,
    föra samman det som återstår av Israel.
Jag ska föra dem tillsammans igen,
    som får i sin fålla,
som en hjord på bete,
    en sorlande skara människor.
13 Han som banar väg
    går före dem,
de bryter sig igenom
    och drar ut genom porten.
Deras kung går före dem,
    Herren går i spetsen för dem.”

Footnotes

  1. 2:3 Mer ordagrant: …dra er hals ur det.
  2. 2:7 Enligt Septuaginta hans.