Add parallel Print Page Options

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

Hör, alla folk,
    lyssna, du jord
och allt som finns där!
    Herren, Herren, vittnar mot er,
Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

Se! Herren kommer!
    Han stiger ner från sin boning
och träder fram över jordens höjder.
    Bergen smälter under honom
och dalarna spricker upp,
    som vax för elden
och som vatten störtar utför branten.
    Allt detta är för Jakobs överträdelse
och israeliternas synd.
    Vad är Jakobs överträdelse?
Är det inte Samaria?
    Vad är Judas offerplatser[a]?
Är de inte Jerusalem?

”Därför ska jag göra Samaria
    till en stenhög på en åker,
till en plats där vingårdar kan planteras.
    Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen
    och blotta hennes grundvalar.
Alla hennes gudabilder
    ska slås i stycken,
    allt som hon tjänat som prostituerad
ska eldas upp,
    och alla hennes avgudar
ska jag förgöra.
    Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,
och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

Över detta gråter och klagar jag.
    Jag går barfota och naken,
ylar som en schakal,
    klagar som en berguv.
Hennes sår kan inte läkas.
    Det har kommit till Juda
och nått till mitt folks port,
    till Jerusalem.
10 Tala inte om det i Gat,
    gråt inte!
Vältra er i stoftet
    i Bet Leafra![b]
11 Dra bort, Shafirs invånare,
    i nakenhet och skam.
De som bor i Saanan
    kan inte komma undan.
I Bet Haesel sörjer man,
    dess beskydd har tagits ifrån er.
12 Marots invånare vrider sig av smärta
    och hoppas på något bättre,
för det onda som kommer från Herren
    har nått Jerusalems portar.
13 Spänn för stridsvagnar,
    befolkningen i Lakish.
Det var början till dotter Sions synd
    att man hos dig fann Israels överträdelser.
14 Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.
    Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.
15 Jag ska åter låta erövrare komma mot er,
    Mareshas invånare.
Israels härlighet ska komma
    till Adullam.
16 Raka ditt huvud och skär av ditt hår
    för dina barns skull som var din glädje.
Gör dig skallig som gamen,
    för de har förts bort från dig.

Footnotes

  1. 1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.
  2. 1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.