Add parallel Print Page Options

De Heer zal rechtspreken over zijn volk

Luister naar wat de Heer tegen mij zegt: Sta op! Beschuldig de mensen. De bergen en heuvels zullen je getuigen zijn. Hoor, bergen, waar de Heer de mensen van beschuldigt. Luister, fundamenten van de aarde! Want de Heer beschuldigt zijn volk. Hij wil een rechtszaak houden tegen zijn volk Israël.

De Heer zegt: Mijn volk, wat heb Ik je voor kwaad gedaan? Waarmee heb Ik je lastiggevallen? Vertel het Mij! Ik heb jullie gered uit Egypte. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam gestuurd om jullie daarbij te leiden. Mijn volk, denk eens aan wat koning Balak van Moab van plan was. [a] Denk aan wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. [b] Denk aan hoe Ik jullie van Sittim naar Gilgal bracht. [c] Denk eens over deze dingen na. Dan zien jullie dat Ik altijd goed voor jullie ben geweest.

Jullie vragen: Wat moeten we voor de Heer meebrengen als we naar Hem toe komen om Hem te eren? Zullen we kalveren meebrengen om aan Hem te offeren? Zal de Heer blij zijn met duizenden geiten, tienduizenden liters olijf-olie? Moeten we onze oudste zonen offeren voor de verkeerde dingen die we hebben gedaan?

Micha zegt: Nee! De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is wat Hij wil dat jullie doen. Hij wil niets anders dan dat jullie eerlijk en rechtvaardig leven en gewillig naar jullie Heer God luisteren. Luister! De Heer roept tot de stad Jeruzalem: (dan is het wijsheid om te herkennen dat het God is die spreekt) Luister naar je straf en naar Wie die straf gegeven heeft!

10 De Heer zegt: De mensen die zich niets van Mij aantrekken, hebben in hun huizen rijkdommen die ze op oneerlijke manier hebben gekregen. Ze gebruiken een te kleine maatbeker (om de kopers te bedriegen). Dat is verschrikkelijk! 11 Ze gebruiken een onzuivere weegschaal en te lichte gewichten. Ze zijn oneerlijk. Zou Ik rechtvaardig zijn als Ik hen hun gang liet gaan? 12 Stad, je rijke mensen zitten vol geweld. Je bewoners spreken alleen maar leugens en bedrog.

13 Daarom zal Ik je straffen, Jeruzalem. Ik ga je verwoesten, omdat je zo slecht bent. 14 Je bewoners zullen wel te eten hebben, maar er zal niet genoeg zijn. Ze zullen zich aldoor hongerig voelen. Ze zullen wel graan oogsten, maar het niet in de schuren brengen. En wat ze wel in de schuren brengen, zal Ik door de vijand laten meenemen. 15 Ze zullen wel zaaien, maar niet oogsten. Ze zullen wel olijven uitpersen, maar niet zelf de olijf-olie gebruiken. Ze zullen wel druiven plukken, maar niet de wijn ervan drinken. 16 Want ze doen dezelfde slechte dingen als vroeger de koningen Omri [d] en Achab [e] deden. Ze doen dezelfde dingen als zij. Daarom zal Ik ervoor zorgen dat het slecht met je afloopt, Jeruzalem. Ik zal je verwoesten en je bewoners zullen voor schut staan.

Footnotes

  1. Micha 6:5 In de tijd dat de Israëlieten door de woestijn trokken, huurde Koning Balak een man om hen te vervloeken, omdat hij bang voor hen was. Lees Numeri 22.
  2. Micha 6:5 In plaats van het volk Israël te vervloeken, zegende hij het. Lees Numeri 24:1-9.
  3. Micha 6:5 Bij Sittim was Jozua met het volk de Jordaan overgestoken naar Gilgal, om het beloofde land binnen te gaan. Lees Jozua 3:1 en Jozua 4:20.
  4. Micha 6:16 Koning Omri van Israël had afgodsbeelden gemaakt. Lees over Omri in 1 Koningen 16:23-26.
  5. Micha 6:16 Koning Achab was de zoon van koning Omri. Hij was nog erger dan zijn vader. Lees over Achab in 1 Koningen 16:29-32.