A A A A A
Bible Book List

Mi-ca 6 New Vietnamese Bible (NVB)

CHÚA Buộc Tội Dân Y-sơ-ra-ên

Hãy lắng nghe lời CHÚA phán,
Lạy Chúa, xin Ngài công bố bản cáo trạng trước mặt các núi,
    Xin Ngài cho các đồi nghe tiếng Ngài.
Hỡi các núi, hãy lắng nghe bản cáo trạng của CHÚA,
    Hỡi các nền đời đời của đất, hãy lắng nghe,
CHÚA có lời buộc tội dân Ngài.
    Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên.[a]
Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì hại ngươi?
    Ta đã chất gánh nặng gì trên ngươi? Hãy khiếu nại đi!
Này, Ta đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập,
    Ta đã chuộc ngươi ra khỏi cảnh nô lệ.
Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am
    Dẫn đường ngươi.
Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại
    Điều Ba-lác, vua Mô-áp, mưu toan,
    Và thể nào Ba-la-am, con Bê-ô, đáp lại hắn.
Hãy nhớ lại đoạn đường từ Si-tim đến Ginh-ganh,
    Rồi các ngươi sẽ nhận ra những hành động công chính của CHÚA.

Nếp Sống Đẹp Lòng CHÚA

Tôi sẽ đem gì đến trước mặt CHÚA,
    Và quỳ xuống trước Đức Chúa Trời trên cao?
Hay là tôi dâng cho Ngài các tế lễ thiêu
    Bằng bê con một tuổi?
CHÚA có vui lòng nhận hàng ngàn chiên đực,
    Hàng vạn suối dầu ô-liu không?
Hay là tôi dâng con đầu lòng thay cho vi phạm tôi,
    Dâng bông trái của thân tôi làm sinh tế chuộc tội?
Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện.
    Điều mà CHÚA đòi hỏi ngươi
Không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, ưa thích sự nhân từ, thương xót.
    Và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi cách khiêm nhường.

CHÚA Trừng Phạt Dân Ngài

Hãy lắng nghe! CHÚA đang kêu gọi dân trong thành.[b]
    Kính sợ danh Ngài là sự khôn ngoan;
    Hãy chú ý cây gậy và Đấng chỉ định nó!
10 Lẽ nào Ta bỏ qua của cải gian tà chứa trong nhà gian ác,
    Và ê-pha[c] non đáng rủa sả kia?
11 Lẽ nào Ta tha thứ kẻ có cân đĩa gian ác,
    Và bao đựng quả cân gian xảo?
12 Người giàu trong thành đầy dẫy sự bạo ngược;
    Dân cư trong thành nói điều giả dối,
    Lưỡi trong miệng họ chỉ là xảo quyệt.
13 Vì thế Ta sẽ đánh ngươi cho thật đau,[d]
    Khiến ngươi hao mòn vì cớ tội lỗi ngươi.
14 Ngươi sẽ ăn mà không no,
    Dạ dày ngươi vẫn rỗng.
Ngươi sẽ mang thai đến kỳ nhưng không sinh con được.
    Con nào ngươi sinh được Ta sẽ giao cho lưỡi gươm.
15 Ngươi sẽ gieo giống, nhưng không được gặt,
    Ngươi sẽ ép quả ô-liu, nhưng không được xức dầu.
    Ngươi sẽ ép nho làm rượu mới, nhưng không được uống.
16 Ngươi tuân giữ luật lệ của Ôm-ri,
    Làm theo mọi lề thói nhà A-háp,
    Đi theo các mưu chước của chúng.
Vậy nên Ta sẽ khiến ngươi thành nơi hoang vu.
    Dân cư trong thành sẽ bị huýt gió chế nhạo.
    Ngươi sẽ chuốc lấy sự nhục nhã của dân Ta.

Footnotes:

  1. 6:2 Hy-bá “công việc chính trực, công bình của CHÚA
  2. 6:9 Đổi lại thứ tự câu 9 cho dễ hiểu
  3. 6:10 Đơn vị đo lường thực phẩm khô, tương đương với 23l
  4. 6:13 LXX, Syr, Vg: Ta sẽ khởi sự/bắt đầu đánh ngươi…
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes