Add parallel Print Page Options

13 Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,
    ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya.
Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,
    ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan.
Ang(A) maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay,
    ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan.
Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad,
    ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap.
Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan,
    ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan.
Ang mabuti'y iniingatan ng kanyang katuwiran,
    ngunit ang masama'y ipinapahamak ng likong pamumuhay.
May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman,
    ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman.
Ang yaman ng isang tao ay pantubos sa kanyang buhay,
    ngunit sa isang mahirap ito ay hindi nakababahala.
Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw,
    ngunit ang masama ay lamparang namamatay.
10 Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan,
    ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan.
11 Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala,
    ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala.
12 Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban,
    ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan.
13 Ang nagwawalang-bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan,
    ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan.
14 Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay,
    ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan.
15 Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang,
    ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan.
16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa,
    sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa.
17 Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan,
    ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan.
18 Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway,
    ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan.
19 Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya,
    ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya.
20 Ang(B) nakikisama sa may unawa ay magiging matalino,
    ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.
21 Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay,
    ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay.
22 Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan,
    at sa matuwid nauuwi ang naipon ng isang makasalanan.
23 Ang bukid ng mahihirap, may pangakong kasaganaan,
    ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan.
24 Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina,
    anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang.
25 Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan,
    ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang.