Add parallel Print Page Options

Panalangin Upang Ingatan ng Diyos

Awit ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit.

64 O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin sana ay pakinggan,
    sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan;
ipagtanggol ako sa mga pakana't lihim na sabwatan,
    niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan.
Ang kanilang dila'y katulad ng tabak na napakatalas,
    tulad ng palasong iniaasinta kung sila'y mangusap.
Sa kublihan nila, sila'y nag-aabang sa mabuting tao,
    at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito.
Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila,
    kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita.
At ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas,
    “Ayos na ayos na itong kasamaang ating binabalak.”
Damdamin ng tao at ang isip niya'y mahiwagang ganap!

Subalit ang Diyos na may palaso ri'y di magpapabaya,
    walang abug-abog sila'y tutudlai't susugatang bigla.
Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin,
    at ang makakita sa gayong sinapit sila'y sisisihin;
yaong nakakita'y sisidlan ng takot, ipamamalita
    ang gawa ni Yahweh at isasaisip ang kanyang ginawa.
10 Sa gawa ni Yahweh, ang mga matuwid pawang magagalak,
    magpupuri sila at sa piling niya ay mapapanatag.