Add parallel Print Page Options

Panalangin Upang Ingatan ng Diyos

Katha ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit: sa saliw ng mga instrumentong may kuwerdas.

61 Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin;
    inyo pong pakinggan, ang aking hinaing!
Tumatawag ako dahilan sa lumbay,
    sapagkat malayo ako sa tahanan.

Iligtas mo ako, ako ay ingatan,
    pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan,
    matibay na muog laban sa kaaway.

Sa inyo pong tolda, ako ay payagan na doon tumira habang nabubuhay;
    sa lilim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako nang gayo'y maligtas. (Selah)[a]
Lahat kong pangako, O Diyos, iyong alam
    at abâ mong lingkod, tunay na binigyan ng mga pamana na iyong inilaan sa nagpaparangal sa iyong pangalan.

Ang buhay ng hari sana'y pahabain;
    bayaang ang buhay niya'y patagalin!
Paghahari niya sa iyong harapan, sana'y magpatuloy habang nabubuhay;
    kaya naman siya ay iyong lukuban ng iyong pag-ibig na walang kapantay.

At kung magkagayon, kita'y aawitan,
    ako'y maghahandog sa iyo araw-araw.

Footnotes

  1. 4 SELAH: Tingnan ang Awit 3:2.