12 (A) Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder."

Read full chapter