Jesus och lagen

17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18 (A) Jag säger er sanningen[a]: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav[b], inte en prick[c] i lagen[d] förgå, inte förrän allt har skett.

19 (B) Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 20 (C) För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.

Mord och vrede

21 (D) Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen.[e] 22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot[f]’ till sin broder är skyldig inför Rådet[g], och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna[h].

23 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig[i], 24 (E) så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.

25 (F) Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse. 26 Jag säger dig sanningen: Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.

Äktenskapsbrott

27 (G) Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott.[j] 28 (H) Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna[k] har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 29 (I) Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. 30 Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.

31 Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev.[l] 32 (J) Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås[m] med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Ja och nej

33 Ni har också hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte svära falskt, och: Du ska hålla din ed inför Herren.[n] 34 (K) Jag säger er: Ni ska inte svära alls – varken vid himlen, för den är Guds tron, 35 (L) eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store Kungens stad. 36 Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. 37 Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’.[o] Allt därutöver kommer från den onde[p].

Kärlek och inte hämnd

38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.[q] 39 (M) Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår[r] dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. 40 (N) Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika[s], så låt honom få manteln[t] också. 41 Om någon tvingar dig att gå med en mil[u], så gå två mil med honom. 42 (O) Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.

43 Ni har hört att det är sagt:[v] Du ska älska din nästaoch hata din fiende[w]. 44 (P) Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

46 För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare[x] det också? 47 (Q) Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 48 Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.

Read full chapter

Footnotes

 1. 5:18 Jag säger er sanningen   Ordagrant: "Amen, jag säger er". Hebr. amén betyder närmast "sant", "trovärdigt". Jesus använder uttrycket ofta och kallar sig själv för "Amen" (Upp 3:14) och sanningen själv (Joh 14:6).
 2. 5:18 en bokstav   Ett "i", den minsta bokstaven i både grekiska och hebreiska alfabetet. Jfr uttrycket "inte ett jota".
 3. 5:18 en prick   Ett kort streck med vilket en hebreisk bokstav särskildes från en annan.
 4. 5:18 lagen   Här beteckning för Gamla Testamentet (jfr Joh 10:34).
 5. 5:21 2 Mos 20:13.
 6. 5:22 idiot   Aram. raká, ordagrant "tom" (jfr "tom i bollen").
 7. 5:22 Rådet   Stora rådet, hebr. Sanhedrin, var högsta instans i både juridiska och religiösa frågor (Matt 26:59f, Joh 11:47f, Apg 4:5f, 5:27f, 23:1f).
 8. 5:22 Gehenna   Hebreiska för Hinnomsdalen, där avgudadyrkare en gång offrade barn i eld (2 Kung 23:10). I NT en bild för domens eviga eld (10:28, Mark 9:43).
 9. 5:23 har något emot dig   En grundad anklagelse, inte motvilja i största allmänhet (jfr 5:25-26, Upp 2:14)
 10. 5:27 2 Mos 20:14.
 11. 5:28 ser med begär på en kvinna   Ordagrant: "ser på en kvinna för att ha begär till henne".
 12. 5:31 5 Mos 24:1. Jfr även Matt 19:3f.
 13. 5:32 orsak till att äktenskapsbrott begås   när en annan man gifter sig med henne, trots att det första äktenskapet fortfarande är i kraft.
 14. 5:33 3 Mos 19:12, 2 Mos 20:7, 4 Mos 30:3, 5 Mos 23:21.
 15. 5:37 'ja’ eller ’nej’   Ordagrant: "ja, ja, nej, nej".
 16. 5:37 den onde   Annan översättning: "det onda".
 17. 5:38 2 Mos 21:24. Budet gällde rättskipningen, inte samlevnaden människor emellan.
 18. 5:39 slår   Ordagrant: "örfilar" (en förnedrande förolämpning).
 19. 5:40 tunika   En lång- eller kortärmad och knälång skjorta som bars av både män och kvinnor.
 20. 5:40 manteln   Ytterplagget som skyddade mot köld och regn och fungerade som täcke under natten. Den fick därför inte avkrävas ens den helt utblottade (2 Mos 22:26f).
 21. 5:41 tvingar dig att gå med en mil   Romerska soldater hade rätt att rekvirera lokalbefolkningen som bärhjälp för en romersk mil, som mätte tusen dubbelsteg (mille) eller 1,5 km. Jfr 27:32.
 22. 5:43 3 Mos 19:18. Jfr även Luk 10:27f.
 23. 5:43 hata din fiende   Dessa ord finns inte i Mose lag (jfr 2 Mos 22:21) men tankegången finns belagd hos de munkliknande esseerna i Dödahavsrullarna.
 24. 5:46 tullindrivare   Dessa drev in skatt åt den romerska ockupationsmakten och berikade ibland sig själva på folkets bekostnad (Luk 3:13, 19:8). De var därför illa sedda bland judarna (Matt 9:11).