(A) och sade: "Omvänd er! Himmelriket[a] är nära."

Read full chapter

Footnotes

  1. 3:2 Himmelriket   Ordet "himlen" är en respektfull judisk omskrivning för Gud (jfr Mark 1:15, Matt 21:25, Luk 15:18). Himmelriket betyder alltså "där Gud regerar".

47 (A) och att omvändelse och syndernas förlåtelse[a] ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 (B) Ni är vittnen om detta. 49 (C) Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."

Jesu himmelsfärd

50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 (D) Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. 52 (E) De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 53 Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

Read full chapter

Footnotes

  1. 24:47 och syndernas förlåtelse   Andra handskrifter: "till syndernas förlåtelse".