Add parallel Print Page Options

Om att döma andra

(Luk 6:37-38; 6:41-42)

Döm inte, så blir ni själva inte dömda, för ni kommer att dömas så som ni dömer andra. Med det mått ni mäter ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din medmänniskas öga, när du inte märker bjälken i ditt eget? Varför säger du till henne: ’Kom så ska jag ta bort flisan ur ditt öga’, när du samtidigt har en bjälke i ditt eget? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Sedan kan du se klart och ta bort flisan ur din medmänniskas öga.

Ge inte det som är heligt åt hundarna; de kommer att vända sig om och slita er i stycken. Och kasta inte pärlor åt svinen, de kommer att trampa på dem.

Be, så ska ni få

(Luk 11:9-13; 6:31)

Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. För den som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för var och en som knackar på ska dörren öppnas.

Du som är förälder, inte ger du väl ditt barn en sten när det ber om bröd, 10 eller en orm när det ber om en fisk? 11 Om nu ni, som är onda, har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er Fader i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom?

Den gyllene regeln

12 Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Detta är vad lagen och profeterna säger.

Den trånga porten

(Luk 13:24)

13 Gå in genom den trånga porten. Vägen till fördärvet är bred, och porten dit in är vid, och många är de som väljer den. 14 Men porten till livet är trång, och vägen dit är smal. Det är få som finner den.

Trädet känns igen på frukten

(Luk 6:43-44)

15 Akta er för falska profeter. De kommer till er förklädda till får men är i verkligheten glupska vargar. 16 Ni kan känna igen dem på deras frukt, så som man ju inte plockar vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar. 17 Ett bra träd bär bra frukt och ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett bra träd kan inte bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan inte bära bra frukt. 19 Men varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och bränns upp. 20 Ni kan känna igen dem på deras frukt.

Sanna lärjungar

21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig kommer in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Faders vilja.

22 På den dagen ska många säga till mig: ’Herre, Herre! Vi har ju profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar i ditt namn och gjort många under i ditt namn.’ 23 Men då ska jag säga dem sanningen: ’Jag har aldrig känt er! Försvinn härifrån, ni laglösa!’

Om att bygga på stadig grund

(Luk 6:47-49)

24 Den som hör min undervisning och handlar efter den är klok. Han liknar en man som byggde sitt hus på berggrunden. 25 Det blev skyfall och översvämning, och stormvindarna blåste med våldsam kraft mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund.

26 Men den som hör min undervisning och inte handlar efter den är en dåre. Han liknar en man som byggde sitt hus direkt på sanden. 27 När sedan regnet kom och det blev översvämning, och stormvindarna blåste mot huset, föll det ihop med ett stort brak.”

28 När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket häpna över hans undervisning, 29 för han talade med makt, och inte som deras skriftlärda.