Add parallel Print Page Options

Om att dela med sig

När ni utövar er rättfärdighet, se då till att ni inte gör det för att människor ska lägga märke till er, för annars har ni ingen lön att vänta från er Fader i himlen. När du ger en gåva till en nödlidande, ropa då inte ut det till andra. Var inte som hycklarna som basunerar ut sina goda gärningar i synagogorna och på gatorna för att få beröm! Sannerligen säger jag er att de redan har fått ut sin lön. Nej, om du hjälper någon, så ska inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Ge din hjälp i det fördolda. Då kommer din Fader, som ser allt, att belöna dig.

Om bön

(Mark 11:25; Luk 11:2-4)

När ni ber, ska ni inte visa upp er för andra som hycklarna gör. De älskar att be offentligt i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. Sannerligen säger jag er att de redan har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då istället in i ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din Fader i himlen. Han vet allt och ska belöna dig.

Rabbla inte upp tomma ord, som hedningarna gör. De tror att bönen har större chans att bli besvarad om de använder många ord. Var inte som de, för er Fader vet vad ni behöver, innan ni ens ber honom om det.

Be istället så här:

Vår Fader i himlen,
    låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma och din vilja ske
    här på jorden så som den sker i himlen.
11 Ge oss idag den mat[a] vi behöver,
12 och förlåt oss våra skulder,
    liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss.
13 Hjälp oss när vi prövas[b],
    och rädda oss från det onda.[c]

14 För om ni förlåter dem som har gjort fel mot er, ska er Fader i himlen också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter andra deras överträdelser, kommer han inte att förlåta er era.

Om fasta

16 När ni fastar[d], visa då inte upp er för andra som hycklare som ser dystra och ovårdade ut bara för att folk ska lägga märke till att de fastar. Sannerligen säger jag er att de redan har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar ska du sköta om ditt hår och tvätta dig som vanligt. 18 Låt fastan vara en hemlighet mellan dig och din Fader i himlen. Han vet allt och ska belöna dig.

Skatter i himlen

(Luk 11:34-36; 12:33-34; 16:13)

19 Samla inte skatter här på jorden, där de förstörs av mal och mask och lätt kan bli stulna av inbrottstjuvar. 20 Samla skatter i himlen, där varken mask eller mal förstör och där de är säkra för tjuvar. 21 För där din skatt finns, där kommer också ditt hjärta att vara.

22 Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus. 23 Men om ditt öga är dåligt, så blir det mörkt i hela din kropp. Om det ljus du tror dig ha i själva verket är mörker, då är ditt mörker verkligen nattsvart.[e]

24 Ingen kan tjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den förste och älska den andre, eller att hålla sig till den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna Gud och mammon[f] samtidigt.

Om att oroa sig

25 Därför säger jag er: oroa er inte för hur ni ska klara livet, hur ni ska få mat och dryck eller kläder att ta på er. Nog är livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? 26 Se på himlens fåglar! De varken sår eller skördar eller samlar i lador, men er Fader i himlen ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna? 27 Vem av er kan med sina bekymmer förlänga sitt liv med en enda timma?

28 Och varför oroar ni er för kläder? Lägg märke till liljorna på ängen hur de växer! De arbetar inte och spinner inte. 29 Ändå säger jag er, att inte ens Salomo i all sin prakt var så klädd som de. 30 Men om Gud nu ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas på elden, skulle han då inte ordna kläder åt er? Så lite tro ni har!

31 Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka, eller för vad ni ska ta på er. 32 För sådant jagar all världens folk efter. Er Fader i himlen vet att ni behöver allt detta. 33 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så får ni allt det övriga också.

34 Oroa er alltså inte för morgondagen, utan lös problemen den dag de dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl.

Footnotes

  1. 6:11 Ordagrant: vårt bröd
  2. 6:13 Mer ordagrant: Led oss inte in i en frestelse/prövning (samma ord i grekiskan). Men eftersom Bibeln i övrigt visar att människan inte kan undgå prövningar/frestelser, är det mer troligt att bönen handlar om vädjan om hjälp när vi prövas/frestas, så att vi inte faller.
  3. 6:13 Eller: från den Onde.En doxologi, dvs. en lovprisande avslutning, finns med i vissa mindre viktiga handskrifter: För ditt är riket, makten och äran i evighet. Amen. Se 1 Krön 29:11-13.
  4. 6:16 Att avstå från mat av andliga skäl.
  5. 6:23 Denna bild använde Jesus för att visa att åhörarna måste släppa in ljuset, dvs. sanningen han just talade om.
  6. 6:24 Arameiskt ord för förmögenhet eller rikedom jfr Luk 16:9.