Add parallel Print Page Options

Johannes döparen banar väg för Jesus

(Mark 1:2-8; Luk 3:1-18; Joh 1:19-28)

Vid den tiden började Johannes döparen förkunna ute i den judiska ödemarken. Han sa: ”Vänd om! Himmelriket är nära.” Det var honom det talades om genom profeten Jesaja, när han sa:

”En röst ropar i ödemarken:
    ’Bana väg för Herren!
Jämna vägen för honom![a]’ ”

Johannes hade kläder som var gjorda av kamelhår, och han hade ett läderbälte runt midjan. Den mat han åt var gräshoppor och vildhonung. Folk från Jerusalem, från alla delar av Judeen och från hela Jordandalen kom ut till honom, och när de hade bekänt sina synder döpte han dem i Jordanfloden.

Men när Johannes såg att många fariseer och saddukeer[b] kom för att bli döpta, sa han till dem: ”Ni huggormsyngel, tror ni att ni kan klara er undan den kommande vreden? Nej, handla[c] som det anstår en som är omvänd! Inbilla er inte att ni bara kan säga: ’Abraham är vår stamfar.’ Jag säger er att Gud kan förvandla de här stenarna till Abrahams ättlingar! 10 Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas ner och kastas i elden.

11 Jag döper er med vatten till omvändelse. Men efter mig kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler.[d] Han ska döpa er i den heliga Anden och eld. 12 Han har kastskoveln i sin hand, färdig att rensa upp sin tröskplats och samla vetet i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”

Jesus blir döpt

13 Jesus lämnade nu Galileen och kom till Jordanfloden för att bli döpt av Johannes, 14 men Johannes ville inte döpa honom. Han sa: ”Det kan inte vara rätt. Jag behöver bli döpt av dig.” 15 Men Jesus svarade: ”Gör det ändå, för vi behöver uppfylla all rättfärdighet.” Då döpte Johannes honom.

16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och han[e] såg Guds Ande komma ner som en duva och stanna över honom. 17 Och en röst från himlen sa: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.”

Footnotes

  1. 3:3 Se Jes 40:3. Den hebreiska texten använder här det heliga gudsnamnet (JHWH), som Nya testamentet här, liksom i flera andra sammanhang, tillämpar på Jesus.
  2. 3:7 Fariseer och saddukeer var två religiösa partier bland judarna. Fariseerna var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter. Saddukeerna var mest intresserade av politik och var lojala mot romarna. De trodde varken på uppståndelsen, änglar eller andar.
  3. 3:8 Ordagrant: Bär då sådan frukt.
  4. 3:11 Detta var en slavs uppgift.
  5. 3:16 Det är oklart vem han syftar på, men enligt Joh 1:33-34 såg Johannes döparen hur Guds Ande sänkte sig över Jesus.