A A A A A
Bible Book List

Matteus 12 Nya Levande Bibeln (SVL)

Lärjungarna plockar vete på sabbatsdagen

12 En dag vandrade Jesus genom några sädesfält tillsammans med sina lärjungar. Det var sabbat, den judiska gudstjänstdagen, och hans lärjungar var hungriga. Därför började de rycka av veteax och äta.

Men några fariseer såg det och protesterade: Dina lärjungar bryter mot lagen. De skördar på sabbaten.

Men Jesus sa till dem: Har ni aldrig läst vad kung David gjorde när han och hans vänner var hungriga?

Han gick in i templet, och han och hans män åt av det speciella bröd som bara prästerna fick äta av. De bröt också mot lagen.

Och har ni aldrig läst i Moses lag att prästerna, som tjänstgör i templet, får arbeta på sabbaten?

Och här finns verkligen en som är större än templet!

Men om ni förstod detta Skriftens ord: Jag älskar barmhärtighet mer än offer, så skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga.

För Människosonen har rätt att avgöra vad som är tillåtet på sabbaten eller inte.

Jesus botar en man med vanställd hand på sabbatsdagen

Sedan gick Jesus till synagogan, och

10 där fick han se en man som hade en missbildad hand. Fariseerna frågade honom då: Tillåter lagen att man botar någon på sabbaten? De hoppades naturligtvis att han skulle svara ja, så att de kunde få något att anklaga honom för.

11 Men han svarade: Om någon av er bara har ett enda får och det faller i en brunn på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det samma dag? Naturligtvis gör han det.

12 Och en människa är mycket mer värd än ett får! Därför är det rätt att göra gott på sabbaten.

13 Sedan sa han till mannen: Räck fram din hand. Och när mannen gjorde det blev handen normal, precis som den andra!

14 Då kallade fariseerna samman ett möte i avsikt att arrestera och döda Jesus.

Stora skaror följer Jesus

15 Men Jesus förstod vad de tänkte och lämnade därför synagogan och gick sin väg. Många följde efter honom och han botade alla sjuka bland dem,

16 men för att inte väcka misstankar om vem han var, förbjöd han dem att säga något.

17 Så uppfylldes Jesajas profetia om honom:

18 Se på min tjänare! Se min utvalde! Han är min älskade, mitt hjärtas glädje. Jag ska ge honom min Ande och han ska döma folken.

19 Han griper inte till våld, och han höjer inte rösten!

20 Han slår inte ner de svaga eller släcker det hopp som tynar. Och en dag ska han lösa alla konflikter,

21 och han ska vara världens hopp.

Jesus beskylls för att vara besatt av Satan

22 Sedan förde man en andebesatt man till honom som var både blind och stum. Och Jesus botade honom, så att han både kunde se och tala.

23 Folkskaran häpnade. Kanske Jesus ändå är Messias! ropade de.

24 Men när fariseerna hörde om undret sa de: Han driver ut onda andar med hjälp av Satan, de onda andarnas kung.

25 Jesus förstod vad de tänkte och svarade: Ett splittrat rike går under. Och en stad eller ett hem, som är splittrat inbördes, kan inte bestå.

26 Om Satan driver ut Satan, så strider han mot sig själv och förstör sitt eget rike.

27 Om det är som ni påstår att jag driver ut onda andar med hjälp av Satan, vilken kraft använder då ert folk när de driver ut dem? Låt dem svara på er anklagelse!

28 Men om jag driver ut onda andar med Guds Ande, då har gudsriket kommit till er.

29 Man kan inte behärska Satans rike utan att först binda Satan. Bara då kan onda andar drivas ut!

30 Den som inte är för mig är emot mig, och den som inte hjälper mig skadar mig.

31-32 Till och med hädelse mot mig eller vilken annan synd som helst kan förlåtas. Alla utom en: om man syndar mot den helige Ande, kommer det aldrig att förlåtas, vare sig i denna världen eller i den värld som ska komma.

33 Ett träd känns igen på sin frukt. Ett gott träd bär god frukt. Dåliga arter gör det inte.

34 Ni huggormsyngel! Hur kan onda män som ni tala om vad som är gott och rätt? Det är människans hjärta som bestämmer vad hon säger.

35 En god människas ord avslöjar de rika skatterna inom henne. En ondsint människa är fylld av gift, och man märker det när hon talar.

36 Och jag säger er att på domens dag kommer ni att få stå till svars för varje tomt ord ni talar.

37 Era ord nu avgör ert öde då. Antingen kommer ni att frias genom vad ni sagt, eller också kommer ni att dömas av det.

Religiösa ledare ber Jesus om ett under

38 En dag kom några av de judiska ledarna, tillsammans med fariseerna och bad att få se ett under, som skulle bevisa att han verkligen var Messias.

39-40 Men Jesus svarade: Det är bara onda människor utan tro som kräver bevis för det. Men de kommer inte att få se något annat än det som hände med profeten Jona! På samma sätt som Jona var i den stora fisken tre dagar och tre nätter, så kommer Människosonen att vara i jordens inre tre dagar och tre nätter.

41 Invånarna i Nineve ska på domens dag döma er, för de ändrade sig. När Jona predikade för dem övergav de nämligen sitt onda levnadssätt och vände sig till Gud. Men här finns en som är större än Jona, och ni vägrar att tro på honom.

42 Drottningen av Söderlandet ska på domens dag träda fram som vittne mot detta folk och döma det. Hon kom från ett avlägset land för att lyssna till Salomos visdom. Men här finns en som är större än Salomo, och ni vägrar att tro på honom.

43-45 Detta onda folk är likt en man som är besatt av en ond ande. När den onde anden lämnar honom, irrar den oroligt omkring i öknen tills den finner ett nytt offer. Finner den inget säger den: 'Jag återvänder till den man jag kom ifrån.' Den gör det också och finner mannens hjärta rent, men tomt! Då letar den onde anden reda på sju andra andar, ännu ondare än han själv. Tillsammans tar de sedan kontrollen över mannen. Och så får han det värre än han hade det förut. Så kommer det också att gå för detta onda släkte.

Jesus berättar om sin verkliga familj

46-47 Medan Jesus talade i det överfulla huset kom hans mor och bröder dit.När då någon sa till honom att de stod utanför och ville tala med honom

48 frågade han: Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?

49 Han pekade sedan på sina lärjungar och sa: Se, det här är min mor och det här är mina bröder.

50 Sedan tillade han: Den som lyder min Far i himlen är min bror, min syster och min mor!

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes