A A A A A
Bible Book List

Matteus 12En Levende Bok (LB)

JESUS OG SABBATEN

12 Omtrent på denne tiden gikk Jesus en dag over noen åkrer sammen med disiplene sine. Det var på en sabbat, den jødiske gudstjenestedagen. Disiplene hans var sultne, så de begynte å plukke aks og spise.

Men noen fariseere så dem og protesterte: «Disiplene dine bryter loven. De høster på sabbaten.»

Men Jesus sa til dem: «Har dere ikke lest hva kong David gjorde da han og vennene hans var sultne? De gikk inn i templet, og spiste brødet som var forbeholdt prestene. Det var også brudd på loven. Og har dere ikke lest i Moseloven om hvordan prestene som gjør tjeneste i templet, får arbeide på sabbaten? Jeg sier dere: Her er det som er større enn templet! Men hadde dere forstått meningen med skriftordet: 'Jeg vil heller at dere skal være barmhjertige enn at dere skal ofre', så ville dere ikke ha dømt dem som ikke er skyldige. Jeg, Menneskesønnen, er herre over sabbaten.» Så gikk Jesus over til synagogen. 10 Der la han merke til en mann med en vissen hånd. Fariseerne spurte Jesus: «Er det lovlig å helbrede på sabbatsdagen?» (De håpet selvsagt at han skulle si «ja», slik at de kunne arrestere ham.) 11 Men dette var svaret de fikk: «Hvis dere hadde en eneste sau, og den falt i brønnen på sabbaten, ville dere da prøve å redde den? Selvsagt ville dere det. 12 Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau! Ja, det er rett å gjøre godt på sabbaten.» 13 Så sa Jesus til mannen: «Rekk ut armen din.» Og mens han gjorde det, ble hånden normal, akkurat som den andre!

14 Da kalte fariseerne sammen et møte for å planlegge hvordan de kunne rydde Jesus av veien. 15 Men han visste hva de planla og forlot stedet. Han helbredet alle syke, 16 men han advarte dem mot å spre nyhetene om hans under. 17 Slik skulle spådommen til profeten Jesaja gå i oppfyllelse: 18 «Se min tjener. Se min utvalgte. Han er min elskede, som min sjel gleder seg over. Jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal dømme folkene. 19 Han kjemper ikke og roper ikke. Han hever ikke stemmen! 20 Han knuser ikke den svake og kveler ikke det minste håp. Når han en dag seirer, skal det bli slutt på all ufred. 21 Hans navn skal være hele verdens håp.»

22 Da ble en besatt mann – han var både blind og ute av stand til å snakke – brakt til Jesus, og Jesus helbredet ham, så han både kunne tale og se. 23 Folk var meget forundret. «Kanskje Jesus er Messias?» utbrøt de.

24 Men da fariseerne hørte om underet, sa de: «Når han driver ut de onde åndene, er det ved hjelp av Satan, høvdingen over alle onde ånder.»

25 Jesus visste hva de tenkte og svarte: «Et delt rike ender i ruiner. En by eller et hjem som er i splid med seg selv, kan ikke bestå. 26 Og hvis Satan driver ut Satan, så kjemper han mot seg selv og ødelegger sitt eget rike. 27 Hvis det er som dere hevder, så driver jeg ut onde ånder ved å bruke Satans makt. Men hvilken makt bruker så deres egne når de driver dem ut? La dem selv svare på denne anklagen! 28 Men hvis jeg driver ut de onde ånder ved Guds Ånd, da er himmelriket kommet til dere. 29 Det går ikke an å røve Satans rike uten først å binde ham. Bare da kan onde ånder drives ut! 30 Den som ikke hjelper meg, er i virkeligheten med på å skade meg.

31 All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden vil aldri bli tilgitt, verken i denne verden eller den verden som kommer.

33 Et tre kjennes på frukten. Et godt tre bærer god frukt, dårlige trær bærer dårlig frukt. 34 Ormeyngel! Hvordan kan onde mennesker som dere tale det som er godt og rett? Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen! 35 Et godt menneske henter fram gode ting av det han har, mens et ondt menneske henter fram onde ting. 36 Og jeg sier dere: Dere skal avlegge regnskap på dommens dag for hvert unyttig ord dere sier. 37 Etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du bli dømt.»

«GI OSS BEVISER»

38 En dag var det noen jødiske ledere, deriblant noen fariseere, som kom til Jesus og bad om å få se et under som kunne bevise at han virkelig var Messias. 39 Men Jesus svarte: «Bare et ondt, troløst folk vil be om slike beviser. Dere får ingen, bortsett fra det som skjedde med profeten Jona! For som Jona var i den store fisken i tre dager og tre netter, slik vil jeg, Menneskesønnen, være i jordens dyp i tre dager og tre netter. 41 Ninives menn skal reise seg i dommen og fordømme dere. For da Jona forkynte for dem, angret de og omvendte seg til Gud. Nå er det en her som er større enn Jona – og dere nekter å tro på ham. 42 Dronningen av Saba skal stå fram mot denne nasjonen og fordømme den, for hun kom fra et fjernt land for å høre Salomos visdom. Nå er det en her som er større enn Salomo – og dere nekter å tro ham.

43 Dette folket ligner en mann som er besatt av en ond ånd. Når ånden forlater ham, går den ut i ørkenen og søker etter hvile. Når den ikke finner hvile, sier ånden til seg selv: 'Jeg vil vende tilbake til mannen jeg kom fra.' Så vender den tilbake og finner mannens hjerte rent og tomt! Da henter ånden sju andre ånder som er enda verre enn den selv, og alle går inn i mannen og slår seg ned der. Dermed er han verre stillet enn før.» 46 Mens Jesus ennå talte til den store folkemengden, kom hans mor og brødre og ønsket å snakke med ham.

Da Jesus fikk høre at de var der, 48 bemerket han: «Hvem er min mor? Hvem er mine brødre?» 49 Så pekte han på disiplene sine. «Se,» sa han, «dere er min mor og mine brødre.» 50 Så la han til: «Den som lyder min Far i himmelen, er min bror, søster og mor!»

En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes