Add parallel Print Page Options

Jesus svarar på Johannes döparens fråga

(Luk 7:18-35; 16:16)

11 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar dessa föreskrifter, gick han vidare för att undervisa och förkunna i städerna i Galileen.

Johannes döparen, som satt i fängelse, fick höra om Kristus gärningar och skickade därför iväg några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan?”

Jesus svarade dem: ”Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har hört och sett: att blinda börjar se, förlamade går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, och de fattiga får höra evangeliet.[a] Lycklig är den som inte kommer på fall för min skull.”

När Johannes lärjungar hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes. Han sa: ”När ni gick ut i ödemarken, vad ville ni då se? Ett grässtrå som vajar för vinden? Eller vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, män som går omkring i dyrbara kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: han är mer än en profet. 10 Han är den som det står skrivet om:

’Se! Jag ska sända min budbärare före dig,
    och han ska bereda vägen för dig.’[b]

11 Sannerligen säger jag er: ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Ändå är den minsta i himmelriket större än han.

12 Ända sedan Johannes döparens tid och fram tills nu har himmelriket trängt fram, och det finns de som vill få det att ske med våld[c]. 13 Lagen och profeterna har profeterat fram till Johannes. 14 Och vare sig ni tror det eller inte, så är han Elia[d] som skulle komma[e]. 15 Lyssna, hör, den som har öron!

16 Vad ska jag jämföra detta släkte med? De är som barn som leker på torget och ropar till de andra barnen:

17 ’Vi spelade flöjt för er,
    men ni ville inte dansa.
Vi sjöng klagosång för er,
    men ni ville inte sörja.’

18 Johannes döparen kom och går ofta utan mat och dricker inte vin, och då säger man: ’Han är besatt av en ond ande.’ 19 Men Människosonen har kommit och äter och dricker, och då säger folk: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare! Men vishetens gärningar ger ändå visheten rätt.[f]’ ”

Jesus anklagar galileiska städer

(Luk 10:13-15)

20 Sedan började Jesus anklaga människorna i de städer där han hade gjort de flesta av sina under, eftersom de inte hade omvänt sig. Han sa:

21 ”Ve dig, Korasin, och ve dig, Betsaida! För om de under som gjorts hos er hade gjorts i Tyros och Sidon[g], hade de för länge sedan omvänt sig i säck och aska. 22 Men jag säger er, att på domens dag ska både Tyros och Sidon få det lindrigare än ni. 23 Och du, Kafarnaum, du ska väl inte bli upphöjt till himlen? Nej, ner till dödsriket ska du störtas. För om de under som gjorts hos dig hade utförts i Sodom[h], skulle den staden ha funnits kvar än idag. 24 Jag kan försäkra er, att Sodom ska slippa lindrigare undan på domens dag än du!”

Jesus utlovar ro och vila

(Luk 10:21-22)

25 Vid den tiden sa Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du som är Herre över himlen och jorden, för att du har dolt detta för de lärda och kloka, men visat det för dem som är som barn. 26 Ja, Fader, så har du bestämt.

27 Min fader har överlämnat allt åt mig. Ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och de som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. 29 Gå in under mitt ok och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. 30 Mitt ok är behagligt och min börda är lätt.”

Footnotes

  1. 11:5 Jesus citerar Jes 29:18; 35:5-6; 61:1.
  2. 11:10 Se Mal 3:1.
  3. 11:12 Detta syftar kanske på ”seloterna”, en grupp fanatiska judar som med våld ville skapa en religiös stat, fri från romarriket. Annan möjlig tolkning: ivriga människor (sådana som vill kämpa för att komma in) vill inta riket.
  4. 11:14 Elia var en profet som istället för att dö fördes direkt upp till Gud. Jfr 2 Kung 2:1-11.
  5. 11:14 Jfr Mal 4:5.
  6. 11:19 Gud hade sänt både Johannes och Jesus, men deras uppgifter var olika. Det goda resultatet bevisades genom Jesus under och tecken. Jfr v. 20.
  7. 11:21 Tyros och Sidon var fenikiska städer vid Medelhavets kust, nordväst om Galileen. Det finns flera profetior i Gamla testamentet om att de skulle gå under på grund av sin ondska. Jfr t.ex. Hes 26-28.
  8. 11:23 Se not till 10:15.