Add parallel Print Page Options

Jesus släkttavla

(Luk 3:23-38)

Detta är släkttavlan för Jesus Kristus[a], som var ättling till David och Abraham:

Abraham var far till Isak,

Isak till Jakob,

Jakob till Juda och hans bröder,

Juda var far till Peres och Serach, och deras mor hette Tamar,

Peres var far till Hesron,

Hesron till Ram,

Ram till Amminadav,

Amminadav till Nachshon,

Nachshon till Salma,

Salma till Boas, vars mor hette Rachav,

Boas till Oved, vars mor hette Rut,

Oved till Jishaj,

Jishaj till kung David.

David var far till Salomo, vars mor var änkan efter Uria,

Salomo till Rehabeam,

Rehabeam till Avia,

Avia till Asa,

Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

Ussia till Jotam,

Jotam till Achas,

Achas till Hiskia,

10 Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11 Josia till Jekonia[b] och hans bröder, som föddes vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babylon.

12 Efter bortförandet till Babylon:

Jekonias, far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13 Serubbabel till Avihud,

Avihud till Eljakim,

Eljakim till Asor,

14 Asor till Sadok,

Sadok till Akim,

Akim till Elihud,

15 Elihud till Elasar,

Elasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16 och Jakob till Josef. Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus som kallas Kristus.

17 Det var alltså fjorton släktled från Abraham fram till David, fjorton släktled från David fram till bortförandet till Babylon och fjorton släktled från bortförandet till Babylon fram till Kristus.

Jesus föds

18 När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var trolovad[c] med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga Anden. 19 Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet.[d]

20 Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa: ”Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit till genom den heliga Anden. 21 Hon ska få en Son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.[e]

22 Genom detta gick det som Herren förutsagt genom profeten Jesaja i uppfyllelse:

23 ”Jungfrun ska bli med barn
    och föda en Son,
och man ska ge honom namnet Immanuel”.

(Det betyder: Gud med oss).[f]

24 När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, 25 men de hade inget sexuellt umgänge förrän Sonen hade fötts. Och Josef lät honom heta Jesus.

Footnotes

  1. 1:1 Kristus betyder den smorde på grekiska. Dess hebreiska motsvarighet är Messias. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation.
  2. 1:11 Också känd som Jojakin (1 Krön 3:15).
  3. 1:18 Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning. Den kunde endast brytas genom skilsmässa och något sexuellt umgänge fick inte förekomma.
  4. 1:19 Josef tänkte skriva under de nödvändiga pappren för skilsmässa, men inte låta henne dömas offentligt och bli stenad, vilket han kunde ha gjort.
  5. 1:21 Jesus, som är den grekiska formen av namnet Josua (jeshua) betyder Herren räddar.
  6. 1:23 Se Jes 7:14, varifrån citatet är hämtat; jungfrun enligt Septuaginta, i den masoretiska texten den unga kvinnan. Sammanhanget visar dock att i fråga om Jesus mor var betydelsen i vilket fall som helst ”jungfru”, även om också det grekiska ordet annars kan användas utan att det ligger någon betoning på just den aspekten, så t.ex. i liknelsen om de tio flickorna i Matt 25.