Jesus förutsäger Petrus förnekelse

31 (A) Då sade Jesus till dem: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 26:31 Sak 13:7.