Förödelsens styggelse

15 (A) När ni ser ’förödelsens styggelse[a]’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt[b]

Read full chapter

Footnotes

  1. 24:15 förödelsens styggelse   Se Dan 9:27, 11:31, 12:11, 1 Mack 1:54, 2 Mack 6:2f. Jerusalems tempel hade vanhelgats år 168 f Kr när Antiochus IV Epifanes ersatte Guds altare med ett hedniskt Zeusaltare, ett hädiskt övergrepp som står som symbol för en kommande katastrof.
  2. 24:15 förstå det rätt   Annan översättning: "betänka det noga".