A A A A A
Bible Book List

Matouš 3Slovo na cestu (SNC)

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal lidem, kteří za ním přicházeli na judskou poušť:

"Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král."

O Janovi prorok Izajáš předpověděl: "Z pouště zazní hlas: Připravte cestu pro Pána a odstraňte všechny překážky."

Jan měl oděv z velbloudí srsti, přepásaný koženým pásem. Živil se tím, co poskytovala poušť: kobylkami a medem divokých včel.

Scházeli se k němu lidé z Jeruzaléma, z celého Judska a ze Zajordání.

Dávali se od něho křtít v řece Jordánu, aby tím veřejně vyznávali svá provinění.

Když Jan uviděl, že ke křtu přicházejí mnozí horliví a nejvznešenější Židé - farizejové a saducejové, řekl jim: "Myslíte si, že se z Božího soudu vykroutíte jako hadi?

Dokažte změnou svého života, že jste se obrátili od svých vin.

Nemyslete si, že vám pomůže, budete-li říkat: 'Jsme potomci Abrahamovi, Boží vyvolený národ.' Vždyť Bůh si může proměnit i ty, které vy jste odepsali.

10 Sekera Božího soudu je už přiložena ke kořeni stromu. Každý člověk, který nežije novým životem, je jako strom, který nenese dobré ovoce; bude poražen a spálen.

11 Já křtím vodou ty, kteří cítí svá provinění jako břemeno a vyznávají je. Avšak po mně přijde někdo daleko mocnější než já; nejsem hoden ani toho, abych mu vyčistil obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

12 Jako se prohazováním odděluje zrno od plev - zrno do sýpky, plevy na oheň - tak i On rozsoudí lidi, jedny k životu a druhé ke smrti."

13 Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal pokřtít od Jana.

14 Ten se velmi zdráhal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně."

15 Ježíš mu odpověděl: "Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli." A tak ho Jan pokřtil.

16 Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží Duch v podobě holubice.

17 Současně se ozval hlas: "Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes