A A A A A
Bible Book List

Matouš 17Slovo na cestu (SNC)

17 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyšli na vysokou horu.

Náhle učedníci zpozorovali, že Ježíšův vzhled se změnil. Tvář mu oslnivě zářila jako slunce a jeho oděv se skvěl bělostí.

Vtom uviděli Mojžíše a Elijáše, jak s ním rozmlouvají.

Petr zvolal: "Pane, je nám tu tak dobře! Jestli chceš, postavíme vám tu přístřeší a zůstaňme tady!"

Než to však dořekl, zahalil je oblak a slyšeli hlas: "Toto je můj milovaný Syn, moje radost, toho poslouchejte!"

Když to učedníci slyšeli, padli k zemi s uctivou bázní.

Ježíš k nim přišel, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se! "

Když se rozhlédli, viděli pouze samotného Ježíše.

Cestou s hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu neříkejte, co jste viděli, dokud nevstanu z mrtvých."

10 Učedníci se ho ptali: "Proč učitelé Zákona zdůrazňují, že před tebou měl přijít Elijáš?"

11 Ježíš jim odpověděl: "Mají pravdu. On má přijít a připravit lidská srdce na Kristův příchod.

12 Já vám však říkám, že Elijáš už přišel, ale oni ho neuznali a naložili s ním podle svého. A také pro mne chystají jen utrpení."

13 Učedníci pochopili, že mluví o Janu Křtiteli.

14 Na úpatí hory na ně čekal zástup lidí. Nějaký muž klekl před Ježíšem a řekl:

15 "Pane, slituj se nad mým synem! Mnoho zkusí, má zlé záchvaty a při nich často spadne do ohně nebo do vody.

16 Prosil jsem tvé učedníky, ale nevědí si s ním rady."

17 Ježíš si povzdechl: "Co to s vámi je? Nevěříte a překážíte Boží moci! Nemám to s vámi lehké. Přiveďte mi ho sem!"

18 Pak Ježíš přikázal démonu, který byl příčinou nemoci, aby chlapce opustil. A od té chvíle byl chlapec zdráv.

19 Když potom byli s Ježíšem sami, zeptali se učedníci: "Proč my jsme nemohli toho chlapce uzdravit?"

20 Ježíš jim odpověděl: "Protože málo věříte. Budete-li mít víru alespoň jako semínko hořčice a řeknete této hoře: ,Posuň se" , poslechne vás. Nic pro vás nebude nemožné.

21 Takový případ vyžaduje opravdovou modlitbu a půst."

22 Když přišli do Galileje, Ježíš jim řekl: "Mám být vydán do rukou těch,

23 kteří mne zabijí. Ale třetího dne zase vstanu k životu." Učedníky to velmi zarmoutilo.

24 V Kafarnaum přišli k Petrovi výběrčí chrámové daně a zeptali se: "Váš mistr neplatí daň?"

25 "Platí", odpověděl Petr. Doma ho Ježíš předešel otázkou: "Co myslíš, Petře, od koho vybírají králové a panovníci daně a poplatky? Od synů nebo od cizích?"

26 "Od cizích," odpověděl Petr.

27 "Dobře tedy," řekl Ježíš, "synové tedy nejsou vázáni touto povinností! Ale nebudeme Jeruzalém zbytečně dráždit. Jdi k jezeru, nahoď udici a v první rybě, kterou chytneš, najdeš minci. Ta bude stačit na poplatek za nás oba."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes