A A A A A
Bible Book List

Matouš 11Slovo na cestu (SNC)

11 Když Ježíš skončil s pokyny pro svých dvanáct učedníků, šel, aby učil a kázal v tamějších městech.

Jan Křtitel ve vězení uslyšel o Ježíšových činech, poslal za ním své dva žáky a ti se ho zeptali:

"Jsi opravdu ten zaslíbený Mesiáš, nebo máme čekat jiného?"

Ježíš jim na to odpověděl: "Vraťte se k Janovi a povězte mu o tom, co jste viděli a slyšeli:

slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou uzdravováni, hluší slyší, mrtví vstávají k životu a ti, kteří u lidí neznamenají nic, jsou ujišťováni, že Bůh s nimi počítá.

Šťastný je ten, kdo mne přijímá bez výhrad."

Když Janovi žáci odešli, řekl o něm Ježíš zástupu: "Když jste šli za Janem na poušť, jistě jste v něm nenašli slabocha - 'kam vítr, tam plášť';

ani jste nenašli žádnou vysoce postavenou osobu - takoví chodí pěkně oblečeni a bydlí v palácích.

ačátkem království.

10 To o něm se píše v Písmu, že půjde přede mnou, ohlásí můj příchod a připraví mi cestu k lidským srdcím.

11 Opravdu, mezi všemi lidmi, kteří se kdy narodili, není nikdo, kdo by převyšoval svým posláním Jana Křtitele; a přece i nejskromnější z mých následovníků se dostal dál než on.

12-15 Od doby, kdy Jan Křtitel začal kázat a křtít, Boží vláda se prosazuje, ale násilí jí škodí. Kdo slyšíš, rozuměj!

16 K čemu mám přirovnat tuto generaci? Je jako hrající si děti, které sedí na návsi a pokřikují nespokojeně na své kamarády:

17 'Hráli jsme vám a vy jste netancovali, smutně jsme vám zpívali a vy jste neplakali.'

18 Přišel Jan, žil odříkavě, a měli ho za fanatika.

19 Přišel jsem já, Syn člověka, žiji normálně a říkají, že jsem žrout a pijan vína, přítel celníků a nejhorší lůzy. Ale Boží moudrost prokáže, co je pravda!"

20 Tvrdá slova měl Ježíš pro města, která byla svědky mnoha jeho mocných činů, a přece nečinila pokání:

21 "Běda ti, Korozaim, běda ti, Betsaido! Kdybych udělal v Týru a Sidonu takové zázraky jako u vás, už dávno by jejich obyvatelé činili pokání a projevili nejhlubší lítost nad svými vinami.

22 Proto vám říkám, že Týru a Sidonu bude v den soudu snáze než vám.

23 A ty, Kafarnaum, myslíš, že poroste tvá sláva až k nebi? Do propasti věčného zahynutí padneš! Kdybych udělal v Sodomě takové zázraky jako u vás, stála by dodnes.

24 Znovu vám říkám, že zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu než tobě!"

25 Potom se Ježíš modlil: "Otče, Pane nebe i země, děkuji ti, že pravdu skrýváš před těmi, kteří se považují za moudré a učené a odkrýváš ji nepatrným a prostým.

26 Je to, Otče, jak sis přál."

27 "Otec mi svěřil všechno, jenom Otec zná Syna a Otce zná jenom Syn a ti, kterým ho Syn zjeví.

28 Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu.

29-30 To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes