A A A A A
Bible Book List

Mateo 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajgámˉ Jesús e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ do, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ ngolíingˉ caluurˇ laco̱ˈ ngóorˊ. Jo̱ lajeeˇ jo̱b cangoquiéengˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nilɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ fɨˊ quiniˇ Jesús, jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Fíiˋi, cuǿømˋ líˋ jmiˈleáanˈˆ jnea˜ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨnˊn song iinˈ˜ lajo̱.

Jo̱baˈ Jesús cagüɨiñˈˊ capíˈˆ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Iim˜baa jmiˈleáanˆn ˈnʉˋ, jo̱ lana caˈláamˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lɨnˈˊ.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caˈláangˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ lɨ́ɨiñˊ.

Jo̱baˈ Jesús casɨ́ˈˉguɨr dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ fɨ́ˈˆ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ lají̱i̱ˈ˜ e cajméˉe có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ, lɨco̱ˈ guaˋ güɨjéengˋ uøˈˊ fɨˊ quiniˇ jmidseaˋ e laco̱ˈ nilɨñiˊ i̱ jmidseaˋ do e nɨcaˈláamˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨnˈˊ. Jo̱ mɨ˜ nilíˋ jo̱, jo̱baˈ güɨca̱˜ lají̱i̱ˈ˜ e feáˈˉ e ˈnéˉ cuǿˈˆ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ e ta˜ e caquiʉˈˊ Moi˜ ie˜ malɨɨ˜guɨ do. Jo̱ e jo̱b cuøˊ li˜ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ e nɨcaˈláamˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨnˈˊ.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ romano

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ Capernaum, jo̱ fɨˊ jo̱ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ romano cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ ngangˈˊ dseaˋ do jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Fíiˋi, dob ráangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiéˉe dséeˈr˜ fɨˊ quiéˉe, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ líˋ jí̱ˈˉ jǿiñˈˋ jo̱guɨ dsímˈˉ cuˈˋ lɨ́ɨiñˊ cajo̱.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Nii˜baa nijmiˈleáanˆnre.

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ fii˜ ˈléeˉ do quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Fíiˋi, jaˋ catɨ́ɨngˉ jnea˜ e ˈnʉˋ niˈúˈˆ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiéˉe; lɨco̱ˈ féeˈ˜ e niˈleáangˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiéˉe do, jo̱baˈ lajo̱b nilíˋ jóng. Dsʉco̱ˈ seemˋ dseaˋ i̱ teáangˉ nifɨˊguɨ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe, jo̱guɨ seemˋ ˈléeˉ i̱ quiʉ́ˈˋʉ ta˜ cajo̱. Jo̱ mɨ˜ fɨ́ɨˉɨ jaangˋ ˈléeˉ quiéˉe e dsérˉ, jo̱baˈ dséˉbre jóng; jo̱guɨ mɨ˜ fɨ́ɨˉɨ jaangˋguɨ e jáarˊ, jo̱baˈ jáaˊbre jóng; jo̱guɨ mɨ˜ fɨ́ɨˉɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiéˉe e lɨɨng˜ e jmérˉ, jo̱baˈ jmóoˋbre cajo̱.

10 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e júuˆ na, eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈr˜ do:

—E jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ jaˋ mɨˊ cajínˈˊn jaangˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel i̱ dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ i̱ fii˜ ˈléeˉ romano na. 11 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jmiguiʉbˊ íingˈ˜ lɨ˜ nijalíingˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jo̱ nigüeárˋ e nidǿˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ i̱ siiˋ Abraham jo̱guɨ Isáaˊ có̱o̱ˈ˜guɨ Jacóoˆ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 12 Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ nibíimˉbre fɨˊ caluuˇ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ fɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ lamɨ˜ sɨˈíˆ catɨ́ɨngˉ seengˋ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˉ fɨˊ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ dob nijeá̱rˉ quɨˈrˊ jo̱guɨ tʉrˊ maja̱r˜ uíiˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e niˈíñˈˋ do.

13 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, Jesús casɨ́ˈˉguɨr i̱ fii˜ ˈléeˉ romano do jo̱ cajíñˈˉ:

—Guǿngˈˊ fɨˊ quíiˈˉ jo̱ güɨlɨtib˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ cañíˈˆ, co̱ˈ jábˈˉ nɨcalɨ́nˈˉ júuˆ quiéˉe.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caˈláangˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ romano do.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús iemɨséˆ Tʉ́ˆ Simón

14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, Jesús cangórˉ fɨˊ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, dob ráangˋ iemɨséˆ Tʉ́ˆ Simón e dsíngˈˉ iʉ˜ guíiñˆ. 15 Jo̱ Jesús cagüɨˈrˊ guooˋ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caguáˉ e iʉ˜ guíiñˈˆ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseamɨ́ˋ do caró̱o̱rˉ jo̱ cajméerˋ e cagǿbˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús fɨ́ɨngˊ dseaˋ dséeˈ˜

16 Jo̱ mɨ˜ canʉʉˋ lajo̱, fɨ́ɨmˊ dseaˋ caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Jesús e jéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ camɨ́ˈˆ júuˆ e féˈˋ Jesús, uøømˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ dseaˋ, jo̱guɨ ˈláamˉbɨ lajaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱ cajo̱. 17 Jo̱ cangojéeˊ e la e laco̱ˈ calɨti˜ jaléˈˋ júuˆ e cajíngˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Saíiˆ mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “Íˋbre caˈíñˈˋ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ quíˉnaaˈ jo̱guɨ cacó̱rˉ jaléˈˋ jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨˊnaaˈ cajo̱.”

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ dsilíingˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangáˉ Jesús e dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ caseángˈˊ fɨˊ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ siñˈˊ, jo̱baˈ caquiʉˈrˊ ta˜ dseaˋ quiáˈrˉ e ningɨ́iñˉ fɨˊ lɨ˜ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do. 19 Jo̱ lajeeˇ jo̱b, cangoquiéengˊ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ jaangˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Tɨfaˈˊ, iim˜baa nii˜i có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ guóˈˆ.

20 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaléngˈˋ güíiˊ seabˋ tooˋ lɨ˜ güɨɨngˋneˈ, jo̱ lajo̱bɨ jaléngˈˋ ta̱ˊ seabˋ sɨɨˉreˈ cajo̱; dsʉˈ jnea˜, dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ quiee˜e moguiiˉ jaˋ seaˋ.

21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do casɨ́ˈˉ írˋ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, cuǿøˈ˜ jnea˜ fɨˊ jangˈˉ niˈáanˇn tiquiéˆe, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ ninii˜i có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

22 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Nea˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ lana jo̱ cuøˊ fɨˊ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ ˈlɨɨng˜ niˈáaiñˉ tiquíiˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús e caˈuáangˉ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ jo̱guɨ caˈuáangˉ e íiˊ guíˋ

23 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈíbˉ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ móoˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ. 24 Jo̱ lajeeˇ guiáangˈ˜ e ningolíiñˉ ni˜ jmɨɨbˋ mɨ˜ canaangˋ ɨ́ɨˋ guíˋ la huɨ́ɨngˊ jo̱guɨ canaangˋ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ cajo̱, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ nɨnaangˋ dsiˈab˜ jmɨɨˋ fɨˊ dsíiˊ e móoˊ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱, güɨɨmˋ Jesús ngóorˊ. 25 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do cañíimˋbre dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Fíiˋiiˈ, leaangˉ jneaa˜aaˈ, co̱ˈ nɨngóoˊ dsiˈamˈˊbaaˈ.

26 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Jialɨˈˊ dsíngˈˉ ˈgóˈˋnaˈ? Jo̱ ¿jialɨˈˊ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e jnea˜ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e nijmee˜e lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ?

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈrˋ lana, jo̱ caráaiñˉ jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e guíˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ e jmɨɨˋ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caquiungˈˊ e íiˊ guíˋ jo̱guɨ caquiumˈˊbɨ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ cajo̱, jo̱ tiibˉ caˈɨ́ˋ. 27 Jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do mɨ˜ cangárˉ lado, jo̱ canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜:

—¿I̱˜guɨ i̱ dseañʉˈˋ na e quiʉˈrˊ ta˜ jo̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ guíˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ jmɨɨˋ júuˆ quiáˈrˉ?

Dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Gadara i̱ niteáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ

28 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Gadara, jo̱ fɨˊ codsiiˇ caˈuøøngˋ gángˉ dseaˋ i̱ niteáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús. Jo̱ eáamˊ sooˋ dsíiñˈˊ do e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ ngɨ́iñˉ e fɨˊ jo̱. 29 Jo̱ lalab canaaiñˋ do áiñˈˋ Jesús:

—Jaˋ jmiguínˈˆ jneaˈˆ, Jesús, co̱ˈ ne˜baaˈ guiʉ́ˉ e ˈnʉbˋ dseángˈˉ lɨnˈˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ. Jo̱ ¿su cañíˈˉ e ñicuǿøˈ˜ jneaˈˆ iihuɨ́ɨˊ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ mɨˊ catɨ́ˋ íˈˋ lajo̱?

30 Jo̱ e quiá̱ˈˉ jo̱b nitaang˜ i̱ fɨ́ɨngˊ cúˆ i̱ taang˜ ta˜ gøˈˊ. 31 Jo̱ i̱ ˈlɨngˈˆ do camɨˈrˊ jmɨˈeeˇ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Song niˈuøønˈˉ jneaˈˆ lɨ˜ téeˈ˜naaˈ la, cuǿøˈ˜ jneaˈˆ fɨˊ e nidsitóoˈˇnaaˈ fɨˊ dsíiˊ i̱ cúˆ i̱ taang˜ do.

32 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—Güɨlíingˉnaˈ güɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ jo̱.

Jo̱ ladsifɨˊ lajo̱b caˈuøømˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do jo̱ cangotáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ i̱ cúˆ i̱ nitaang˜ do. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b canaangˋ i̱ cúˆ do cuí̱i̱ˋreˈ cartɨˊ cajiúngˈˋ yaang˜neˈ fɨˊ dseˈˋ jiáaˊ, jo̱ casojiúngˈˋneˈ fɨˊ dsíiˊ jmɨ́ˋ jo̱ fɨˊ jo̱b cajgóˈˋreˈ jmɨɨˋ.

33 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ nijmóoˋ íˆ i̱ cúˆ do cacuí̱i̱ˋbre cangolíiñˆ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ jo̱, canaaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ do có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ do. 34 Jo̱baˈ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ e fɨɨˋ do cangolíiñˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ dseaˋ do, jo̱ camɨˈˊreiñˈ jmɨˈeeˇ faˈ e nigüɨˈɨ́ɨbˊ dseaˋ do e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ táaiñˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes