A A A A A
Bible Book List

Mateo 27 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ quiniˇ dseata˜ Pilato

27  Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, lajaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel casɨ́ɨiñˉ røøˋ quiáˈˉ jial laco̱ˈ niguiéˈrˊ e nijngáiñˈˉ Jesús. Jo̱ catǿˉbre dseaˋ do e ˈñúuiñˈ˜ jo̱ cangojeáaiñˆ fɨˊ quiniˇ jaangˋ dseaˋ i̱ siiˋ Pilato i̱ lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseata˜ romano.

Mɨ˜ cajúngˉ Judas Iscariote

Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Judas Iscariote, i̱ dseaˋ i̱ cajángˈˋ Jesús fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, mɨ˜ cangárˉ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ tɨˊ lɨ˜ nijngámˈˉbre Jesús, jo̱baˈ jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨlíˈrˆ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ e caˈéerˋ do, jo̱guɨ cajoˈˉ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajméerˋ do, jo̱baˈ cajá̱bˈˋtu̱r i̱ fii˜ jmidseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel do lají̱i̱ˈ˜ e guiguiˊ íˈˋ cuteeˋ e caˈíñˈˋ quiáˈˉ e cajáiñˈˋ Jesús do, jo̱ lalab cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Nɨcaˈeeˉbaa dseeˉ e nɨcajáanˈ˜n fɨˊ ni˜ ˈmóˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ.

Jo̱baˈ i̱ dseaˋ do cañíirˋ quiáiñˈˉ:

—¿E˜ cuaiñ˜ quíˉ jneaˈˆ e cajmeeˉ ˈnʉˋ lajo̱? ¡Cuaiñ˜ quíibˉ ˈnʉˋ e jo̱!

Jo̱ i̱ Judas do fɨˊ dob cabírˋ e cuuˉ do fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre jo̱ cangote̱ˈrˋ siˋ luur˜ e cangojngáangˈˇ ˈñiaˈrˊ.

Jo̱ jaléngˈˋ i̱ fii˜ jmidseaˋ do casɨtɨ́ɨmˊbre e cuuˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E cuuˉ la nɨsɨˈlɨˈˆ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ dseaˋ, jo̱ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nidsitóoˈ˜guɨ fɨˊ dsíiˊ guóoˊ lɨ˜ dsiˈma˜ cuuˉ quiáˈˉ guáˈˉ.

Jo̱ jo̱b mɨ˜ casɨ́ɨiñˉ røøˋ e nilárˉ co̱o̱ˋ uǿˉ có̱o̱ˈ˜ e cuuˉ do; jo̱ e uǿˆ jo̱ siiˋ Uǿˉ lɨ˜ uøˈˊ Dseaˋ Guóoˈ˜ quiáˈˉ e Jmóorˋ Tuˈˊ. Jo̱ jo̱b lɨ˜ cajmeˈrˊ co̱o̱ˋ codsiiˇ lɨ˜ niˈáaiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jalíingˉ fɨˊ caluuˇ i̱ lɨngɨɨng˜ júungˉ fɨˊ fɨɨˋ do. Jo̱baˈ e uǿˉ do siiˋbɨ cajo̱ latɨˊ lana Uǿˉ lɨ˜ Catu̱u̱ˋ Jmɨˈøøngˉ. Jo̱ jo̱b calɨti˜ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ calɨsíˋ Jeremías, jaangˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “Cacá̱ˉbre lajɨˋ guiguiˊ cuteeˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ lají̱i̱ˈ˜ ˈmóoˈ˜ cacuøˊ dseaˋ Israel, 10 jo̱ có̱o̱ˈ˜ e cuuˉ jo̱b calárˉ e guóoˈ˜ uǿˉ e siiˋ Uǿˉ lɨ˜ uøˈˊ dseaˋ Guóoˈ˜ quiáˈˉ e Jmóoˋ Tuˈˊ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ ta˜ e caquiʉˈˊ Fíiˋi.”

Mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ quiniˇ dseata˜ Pilato

11 Jo̱ mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ i̱ siiˋ Pilato do, jo̱ íˋ cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús:

—¿Su e jáˈˉbaˈ e ˈnʉˋ lɨnˈˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ góoˈˋ dseaˋ Israel?

—ˈNʉbˋ nɨcaféeˈ˜guɨˈ —cañíiˋ Jesús.

12 Jo̱ lajeeˇ e teáangˉ i̱ fii˜ jmidseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ e jmóorˋ dseeˉ quiáˈˉ Jesús, dsʉˈ dseaˋ do jaˋ e ngɨ́ɨrˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ. 13 Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ cajmɨngɨ́ɨˋ dseata˜ Pilato cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su jaˋ nuuˈˋ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ e cuøˈˊ i̱ dseaˋ na ˈnʉˋ?

14 Jo̱ dsʉˈ Jesús jaˋ cañíirˋ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ quiáˈˉ dseata˜ do; jo̱baˈ i̱ dseata˜ do eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ jo̱ joˋ ñirˊ e˜ nijméˉguɨr.

Mɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ e nijúungˉ Jesús

15 Jo̱ lajeeˇ e jmɨɨ˜ e gøˈˊ dseaˋ Israel iñíˈˆ e jaˋ quie̱ˈˆ quiéengˋ jo̱ tɨ́ɨngˋ i̱ dseata˜ do e láaiñˋ jaangˋ dseaˋ sɨjnɨ́ɨngˇ ˈnʉñíˆ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ niguíngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ. 16 Jo̱ ie˜ jo̱ niˈiuungˉ jaangˋ dseaˋ i̱ nɨnicaˈléeˊ eáangˊ i̱ siiˋ Jesús Barrabás. 17 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ dseata˜ do cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ fɨɨˋ:

—¿I̱˜ dseaˋ iing˜ ˈnʉ́ˈˋ e nilaanˉ? ¿Su Jesús Barrabás o̱faˈ Jesús i̱ siiˋ Dseaˋ Jmáangˉ dob é?

18 Jo̱ dsʉˈ calɨlíˈˆ i̱ dseata˜ do e cajángˈˋ i̱ dseaˋ do Jesús uíiˈ˜ e dsihuɨ́ɨmˊbre quiáˈˉ dseaˋ do.

19 Jo̱ lajeeˇ guiing˜ i̱ dseata˜ Pilato do fɨˊ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜, lajeeˇ jo̱b caguiéˉ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ do jo̱ sɨ́ˈˋreiñˈ: “Jaˋ e jmooˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ na, dsʉco̱ˈ dsiˈlóoˆbɨ gabˋ caquɨ́ˋɨ uíiˈ˜ quiáˈrˉ.”

20 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ fii˜ jmidseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ cacǿøiñˉ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ e laco̱ˈ nileángˋ i̱ Barrabás do jo̱guɨ e nijúumˉ Jesús. 21 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseata˜ Pilato do cajmɨngɨ́ˈˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ dseaˋ fɨɨˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ lajeeˇ i̱ dseañʉˈˋ gángˉ la iing˜ ˈnʉ́ˈˋ e nilaanˉ? ¿Su Jesús o̱faˈ Barrabás?

Jo̱baˈ i̱ dseaˋ fɨɨˋ do cañíirˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Leaangˉ Barrabás!

22 Jo̱ caleáˋ catú̱ˉ cajmɨngɨ́ɨˋtu̱ dseata˜ Pilato jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ ¿e˜guɨ nijmee˜ jnea˜ jóng có̱o̱ˈ˜ Jesús i̱ siiˋ Dseaˋ Jmáangˉ la?

Jo̱baˈ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ fɨɨˋ do cañíirˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Güɨtáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ!

23 Jo̱baˈ cañíiˋ dseata˜ Pilato quiáˈˉ i̱ dseaˋ fɨɨˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿E˜guɨ e gaˋ e nɨcajméerˋ e catɨ́iñˉ lajo̱?

Jo̱ dsʉˈ caleábˋtu̱ cacuøˊ i̱ dseaˋ fɨɨˋ do ˈgooˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Güɨtáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ!

24 Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ joˋ ñiˊ dseata˜ Pilato e˜ nijméˉguɨr, co̱ˈ dseángˈˉ gabˋ taˈˊ i̱ dseaˋ do mɨ́ɨˈ˜ e mɨrˊ e nitángˉ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ caquiʉˈrˊ ta˜ dseaˋ quiáˈrˉ e cangoquie̱iñˋ jmɨɨˋ jo̱ caru̱ˈrˊ guóorˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ dseeˉ quiéˉe lají̱i̱ˈ˜ ˈmóˉ nitɨ́ngˉ i̱ dseañʉˈˋ la, co̱ˈ cuaiñ˜ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ yaam˜baˈ na.

25 Jo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ fɨɨˋ cañíirˋ:

—¡Jneabˈˆ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ jó̱o̱ˋnaaˈ nineˈˉ niˋnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ ˈmóˉ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ na!

26 Jo̱ dseata˜ Pilato caleáamˋbre Barrabás; jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e cabǿømˉ Jesús, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cajámˈˋbre dseaˋ do e quiáˈˉ nitáiñˈˉ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ.

27 Jo̱ jaléngˈˋ ˈléeˉ quiáˈˉ i̱ dseata˜ do catǿˉbre Jesús fɨˊ ˈnʉfɨ́ˋ jo̱ casíñˈˋ yaaiñ˜ lacúngˈˊ lajíngˉ laco̱ˈ singˈˊ dseaˋ do. 28 Jo̱ i̱ ˈléeˉ do caˈuøˈˊbre sɨ̱ˈˆ Jesús jo̱ caˈiaiñˈˊ dseaˋ do co̱o̱ˋ jmáangˈ˜ ˈmɨˈˊ e nʉ́ˈˋ. 29 Jo̱guɨ catá̱ˈrˉ co̱o̱ˋ lɨ́ˈˆ corona e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ tó̱o̱ˊ fɨˊ mogui˜ dseaˋ do, jo̱guɨ co̱o̱ˋ sɨɨˉ cacuøˈrˊ dseaˋ do jo̱ casaiñˈˉ do fɨˊ guóorˋ dséeˊ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ lǿøiñˉ dseaˋ do jo̱ sɨ́ˈrˋ lala:

—¡Majmiféngˈˊnaaˈ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel!

30 Jo̱guɨ ˈñíimˊbɨr dseaˋ do cajo̱, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e sɨɨˉ e cacuøˈrˊ dseaˋ do, có̱o̱ˈ˜ e jo̱b canaaiñˋ bárˋ fɨˊ mogui˜ dseaˋ do. 31 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jmóorˋ ta˜ lǿøngˉ dseaˋ do, cajé̱bˈˋtu̱r e jmáangˈ˜ ˈmɨˈˊ do jo̱ caquíngˈˊtu̱r dseaˋ do sɨiñˈˆ e lamɨ˜ quiˈrˊ, jo̱ cajéemˋbre dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ nitáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ.

Mɨ˜ catángˉ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ

32 Jo̱ lajeeˇ e nɨngolíiñˉ jéeiñˋ dseaˋ do, cajíñˈˊ jaangˋ dseañʉˈˋ guiáˈˆ fɨˊ i̱ siiˋ Simón i̱ niseengˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Cirene; jo̱ caquiʉˈˊ i̱ dseaˋ i̱ jéengˋ Jesús do ta˜ i̱ dseañʉˈˋ íˋ e cajéeiñˈˋ do crúuˆ quiáˈˉ Jesús.

33 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Gólgota e guǿngˈˋ Cuo̱ˈˋ Mogui˜ ˈLɨɨ˜, 34 jo̱ fɨˊ jo̱b cacuøˈrˊ Jesús jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ e tí̱ˈˋ e sɨcáangˈˇ có̱o̱ˈ˜ jmɨ́ˈˆ dsiˈˆ e guíˈˉ; jo̱ co̱o̱ˋ nɨˈˋbaˈ calɨˈiing˜ dseaˋ do caˈɨ̱́ˈrˉ, jo̱ joˋ calɨˈiing˜guɨr faˈ caˈɨ̱́ˈˉguɨr.

35 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨcateáaiñˋ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, i̱ ˈléeˉ do canaaiñˋ cóorˋ e laco̱ˈ nigüeángˈˋ i̱˜ nilíˈˋ i̱ nicó̱o̱ˋ e sɨ̱ˈˆ dseaˋ do. 36 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, dob caguárˋ e jmóorˋ íˆ Jesús lajeeˇ táangˋ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 37 Jo̱ fɨˊ yʉ́ˈˆ gui˜ dseaˋ do caté̱e̱rˋ co̱o̱ˋ lɨ˜ tó̱o̱ˋ júuˆ e féˈˋ e˜ uiing˜ quiáˈˉ e jmángˈˋ dseaˋ írˋ lado, jo̱ lalab tó̱o̱ˋ: “I̱ lab Jesús, dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel.”

38 Jo̱ gángˉ ɨ̱ɨ̱ˋ catángˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Jesús cajo̱, jmáˈˆ jángˋ crúuˆ la jaaiñˈˋ do, jaaiñˈˋ do táaiñˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ jo̱ jaangˋguɨiñˈ do lɨ́ˈˆ lɨˊ tuung˜. 39 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨ́ɨngˊ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ do, gabˋ féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ lɨco̱ˈ guiaˈrˊ mogui˜bre jǿøiñˉ dseaˋ do jo̱ féˈrˋ:

40 —ˈNʉˋ dseaˋ fóˈˋ e niquɨˈˆ guáˈˉ jo̱ nijméeˈˇtu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnɨˊ jmɨɨ˜. Jo̱ song jáˈˉ e ˈnʉˋ lɨnˈˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ do, jo̱baˈ ¡leaangˉ uøˈˊ lɨ˜ táanˈˋ na jóng!

41 Jo̱ lajo̱bɨ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ cajo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ lǿømˉbre dseaˋ do jo̱ féˈrˋ:

42 —Caleáamˋbre jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ jo̱ lajo̱ güɨleáangˋ ˈñiaˈrˊ lana. Jo̱ song jáˈˉ e lɨ́ɨiñˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱baˈ güɨjgiáangˆ ˈñiaˈrˊ lɨ˜ táaiñˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ na jo̱ lajo̱guɨbaˈ jáˈˉ nilíiˋiiˈ jóng e lɨ́ɨiñˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do. 43 Jo̱ song dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e Fidiéeˇ seengˋ có̱o̱ˈr˜, jo̱baˈ íbˋ catɨ́ɨngˉ nileángˋ írˋ lana song dseángˈˉ jáˈˉ e iing˜neiñˈ; co̱ˈ nɨcajímˈˉbɨr e lɨ́ɨiñˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do, ¿jሠleáaˈ˜?

44 Jo̱ jɨˋguɨ jaléngˈˋ i̱ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ táangˋ cáangˋ Jesús do, gabˋ féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱.

Mɨ˜ cajúngˉ Jesús

45 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ guieñíˈˉ jo̱ cartɨˊ la i̱i̱ˉ ˈnɨˊ e caˈlóoˉ dseángˈˉ canʉʉˋ sǿbˈˋ fɨˊ e guóoˈ˜ uǿˉ jo̱. 46 Jo̱ lajeeˇ jo̱b mɨ˜ caˈóoˋ Jesús e teáˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Elí, Elí, ¿lama sabactani? —e guǿngˈˋ: Fidiéeˇ quiéˉe, Fidiéeˇ quiéˉe, ¿jialɨˈˊ nɨcatiunˈˊ jnea˜?

47 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ canúurˉ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱baˈ cajíñˈˉ:

—I̱ Líiˆ tǿˈˋ i̱ dseaˋ na, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

48 Jo̱ ladsifɨˊ lanab jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ do cangórˉ güɨˈíiˊ jo̱ cangoquie̱rˋ co̱o̱ˋ jooˋ jo̱ cajmiˈlearˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ e tí̱ˈˋ jo̱ caquidsirˊ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ sɨɨˉ jo̱ caˈúuiñˋ fɨˊ moˈooˉ dseaˋ do e laco̱ˈ niyʉ́iñˈˉ. 49 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do cajíñˈˉ:

—Jéengˋguɨ cateáˋ, ne˜duuˈ su nigüéengˉ i̱ Líiˆ do i̱ nileángˋ írˋ.

50 Jo̱ Jesús calébˈˋ catú̱ˉ caˈóorˋ teáˋ lado, jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ cajúmˉbre. 51 Jo̱ ladsifɨˊ lajo̱b calɨ́ˉ tú̱ˉ dseáˈˉ jóoˋ e ˈmɨˈˊ e íiˊ guiáˈˆ jóoˋ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, co̱ˈ casíngˉ catɨˊ yʉ́ˈˆ jo̱guɨ cartɨˊ uii˜. Jo̱guɨ cajo̱ cajǿˈˋ uǿˉ jo̱guɨ cafíingˉ jaléˈˋ cu̱u̱˜ cóoˈ˜, 52 jo̱guɨ jaléˈˋ é̱e̱ˋ lɨ˜ teáangˈ˜ ˈlɨɨ˜ canabˊ; jo̱guɨ fɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ nɨcajúngˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ cají̱bˈˊtu̱r. 53 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cají̱ˈˊtu̱ Jesús, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cají̱ˈˊtu̱ do cangolíiñˆ fɨˊ Jerusalén fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ fɨɨˋ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ cangángˉ írˋ fɨˊ jo̱.

54 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ có̱o̱ˈr˜ do i̱ jmóoˋ íˆ Jesús jial cajǿˈˋ uǿˉ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e calɨ́ˉguɨ do, jo̱baˈ eáamˊ cafǿiñˈˊ jóng jo̱ cajíñˈˉ:

—E nijábˈˉ e i̱ dseañʉˈˋ na lɨ́ɨiñˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do.

55 Jo̱ ie˜ jo̱ dob teáangˉ i̱ fɨ́ɨngˊ dseamɨ́ˋ i̱ jǿøˉ catɨˊ huí̱i̱ˉ i̱ nɨcajalíingˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús catɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea jo̱guɨ i̱ nɨcajmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˆ cajo̱. 56 Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ quiéengˋ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala, jo̱guɨ Yሠniquiáˈˆ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜ Séˆ, jo̱guɨ niquiáˈˆ jaléngˈˋ jó̱o̱ˊ yʉ́ʉˈ˜ Zebedeo cajo̱.

Mɨ˜ caˈángˉ Jesús

57 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ ngóoˊ caˈíˋ nʉ́ʉˆ, caguiéˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ eáangˊ i̱ siiˋ Séˆ i̱ seengˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Arimatea, jo̱ íˋ cangɨˊbre có̱o̱ˈ˜ Jesús lamɨ˜ jéengˊguɨ cajo̱. 58 Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ íˋ cangóˉbre fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseata˜ Pilato jo̱ cangomɨr˜ fɨˊ e faˈ niˈáamˉbre Jesús. Jo̱baˈ cacuøbˊ i̱ dseata˜ Pilato do fɨˊ lajo̱. 59 Jo̱ cangojgiáamˇ i̱ Séˆ do Jesús fɨˊ lɨ˜ táaiñˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ caquɨ́iñˈˋ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ téˋ e niguoˈˆ, 60 jo̱ cangoˈáamˊbre dseaˋ do fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ tóˋ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ áangˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ; jo̱ uǿˉ quiáˈˉbre lɨ́ɨˊ lɨ˜ caˈáaiñˉ dseaˋ do, jo̱ jaˋ mɨˊ ngóoˊ eáangˊ caquiʉˈrˊ ta˜ e calɨ́ˉ e tooˋ é̱e̱ˋ do. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨ́ˉ, caquiéerˋ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e dséeˉ e otooˋ é̱e̱ˋ do jo̱ cangámˈˉbre jóng. 61 Dsʉˈ i̱ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Yሠjaangˋguɨ do, dob caje̱rˊ fɨˊ quiniˇ e tooˋ é̱e̱ˋ e lɨ˜ caˈángˉ Jesús.

Mɨ˜ cajméeˋ dseaˋ íˆ ooˉ é̱e̱ˋ quiáˈˉ Jesús

62 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ co̱o̱ˋguɨ do, jo̱ ie˜ jo̱ cangotíingˋ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱b mɨ˜ cangolíingˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseata˜ Pilato jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

63 —Dseata˜ quíˉiiˈ, tó̱o̱bˋ dsiˋnaaˈ e ie˜ lamɨ˜ seengˋguɨ i̱ dseaˋ i̱ jmɨgóoˋ do cajíñˈˉ e mɨ˜ ningɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ e cajúiñˈˉ, nijí̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ. 64 Jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ síiˈ˜naaˈ ˈnʉˋ e nijméˉ dseaˋ íbˋ e lɨ˜ caˈángˉ dseaˋ do lajeeˇ ˈnɨˊ jmɨɨ˜, co̱ˈ jial fɨng lajeeˇ dseaˋ quiáˈˉbre nijalíingˉ e uǿøˋ jo̱ niguímˉbre dseaˋ do, jo̱ mɨ˜ nilɨcøøngˋguɨ lajo̱ nijmɨgóorˋ e nɨcají̱bˈˊtu̱ dseaˋ do. Jo̱guɨ song nilíˋ lajo̱, jo̱baˈ eáangˊguɨb gaˋ nilíˋ jóng laco̱ˈguɨ latɨˊ mɨ˜ uii˜ do.

65 Jo̱baˈ cañíiˋ dseata˜ Pilato jo̱ cajíñˈˉ:

—Lab teáangˉ ˈléeˉ i̱ cuǿøngˋ líˋ jmeáangˈ˜naˈ ta˜ i̱ nijméˉ íˆ ooˉ é̱e̱ˋ. Jo̱ güɨlíingˉnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜ jo̱ güɨjmeeˉnaˈ íˆ carˋ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ fɨˊ jo̱.

66 Jo̱ cangolíimˆbɨiñˈ do có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈléeˉ do jo̱ cajméerˋ li˜ fɨˊ e cu̱u̱˜ féˈˋ e jnɨˊ e ooˉ é̱e̱ˋ do e laco̱ˈ jaˋ i̱i̱ˋ cuǿøngˋ nineáˉ; jo̱ dob caseáaiñˊ ˈléeˉ i̱ caguáˋ cajméeˋ íˆ e fɨˊ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes